Staj Bilgileri

 

 

  • Sektörel alanda bilgi ve uygulama becerilerini gelitirmek için Uçak Teknolojileri Program覺nda ki her örenci 1. s覺n覺ftan sonra mutlaka 30 gün staj yapmak zorundad覺r. Böylece örencilerimiz sektör taraf覺ndan da tan覺nmakta ve daha üniversiteyi bitirmeden kendi uzmanl覺k alanlar覺n覺 belirleyerek istedikleri alanda çal覺ma olana覺na sahip olmaktad覺r.

 

  • Staj yerleri SHGM ile i birlii içerisinde belirlenmektedir.