Akademik Personel

 

 

 Ör. Gör. Esra ÇELENK

 (Bölüm Bakan覺)

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendislii bölümünden 2010 y覺l覺nda bölüm 1. olarak mezun  oldu. Mezuniyetinin ard覺ndan yine Mustafa Kemal Üniversitesinde Elektrik – Elektronik Mühendislii Anabilim dal覺nda balam覺 olduu yüksek lisans覺n覺 2012 y覺l覺nda tamamlad覺. 2010-2012 y覺llar覺 aras覺nda Mustafa Kemal Üniversitesinin Mühendislik Fakültesinin Elektrik –Elektronik Mühendislii ve Bilgisayar Mühendislii Bölümlerinde, 襤skenderun Meslek Yüksekokulunun Elektronik ve Otomasyon Bölümünde, Hassa Meslek Yüksekokulunun  Elektronik ve Otomasyon, Bilgisayar Teknolojileri  Bölümlerinde K覺smi Zamanl覺 Öretim Görevlisi olarak çal覺t覺. 2013 y覺l覺ndan itibaren Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Motorlu Araçlar ve Ulat覺rma Teknolojileri Bölümü, Uçak Teknolojisi Program覺nda Öretim Görevlisi olarak çal覺maktad覺r. 2017 y覺l覺nda Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleme Mühendislii Anabilim dal覺nda doktora eitimine balad覺.
Yrd. Doç. Dr. ener ODABAOLU

1972 y覺l覺nda Samsun’da dodu. 襤lk ve orta örenimini Samsun’da, lise örenimini Bal覺kesir Teknik Astsubay Haz覺rlama Okulu’nda derece ile tamamlad覺. 1991-2016 y覺llar覺 aras覺nda Kara Havac覺l覺k Komutanl覺覺 envanterinde bulunan Uçak ve Helikopterlerin bak覺m ve onar覺m eitimlerini yurtiçi ve yurtd覺覺 kurslar kapsam覺nda alarak, Türk Silahl覺 Kuvvetleri’nin çeitli Kara Havac覺l覺k Birlikleri’nde ve Afganistan Türk Helikopter Birlii’nde Uçak-Helikopter bak覺m onar覺m teknisyeni, uçu teknisyeni, kalite kontrol teknisyeni ve birlik eiticisi görevlerinde bulundu. 2009 y覺l覺nda Anadolu Üniversitesi 襤letme Fakültesi 襤letme bölümünü baar覺 ile bitirdi. 2012 y覺l覺nda Dumlup覺nar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 襤ktisat Anabilim Dal覺’nda yüksek lisans覺n覺, 2016 y覺l覺nda Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 襤letme Anabilim Dal覺’nda doktora eitimini tamamlad覺. 2016 y覺l覺 ubat döneminde yasal süreci doldurarak kendi istei ile Türk Silahl覺 Kuvvetleri’nden emekliye ayr覺ld覺. 2016-2017 y覺llar覺 aras覺 Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi bölümünde öretim görevlisi olarak bir y覺l çal覺t覺.2017 y覺l覺ndan itibaren Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümünde Yard覺mc覺 Doçent Doktor olarak görev yapmaktad覺r.

Ör. Gör. Benan ÖZTÜRK

1988 doumlu Benan ÖZTÜRK; ilk, orta ve lise örenimini Elaz覺 Doa Kolejinde tamamlad覺. 2007 y覺l覺 itibariyle Lisans örenimine, F覺rat Üniversitesi Fen Fakültesi 襤statistik bölümünde balad覺. 2009-2013 y覺llar覺 aras覺nda, F覺rat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendislii Bölümü, 襤malat Konstrüksiyon A.B.D.’dan onur örencisi olarak mezun oldu. 2010 y覺l覺nda, Anadolu Üniversitesi 襤letme Fakültesi, 襤letme Bölümüne balad覺.  2014-2016 y覺llar覺 aras覺nda F覺rat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendislii Bölümü Enerji A.B.D.’da Yüksek Lisans覺n覺 yap覺p, “Bir Fotovoltaik Güç Santrali Tasar覺m覺n覺n Sistem Simülasyonu Ve Teknoekonomik Fizibilitesi” konulu tezini sunarak Makine Yüksek Mühendisi oldu. 2016 y覺l覺nda, F覺rat Üniversitesi Eitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eitimi alarak, öretmen olma yetkisine sahip oldu.. 2016 y覺l覺n覺n ikinci yar覺s覺nda Yap覺 Denetim irketinde, Kontrol Mühendisi olarak çal覺maya balad覺. 2017 Mart ay覺 itibariyle, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulat覺rma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Program覺nda, Öretim Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.