DUYURULAR- HABERLER

BLM 襤LE 襤LG襤L襤 B襤LG襤LER

Ülkemizde ve dünyada h覺zla gelimekte olan havac覺l覺k sektörünün kalifiye teknik eleman ihtiyac覺n覺 kar覺lamak üzere, havac覺l覺k kurumlar覺 ile anlamalar yaparak, hem havac覺l覺k sektöründe imalat yapan firmalar覺n, hem de bak覺m-onar覺m yapan firmalar覺n ihtiyac覺na uygun nitelikli ara elemanlar yetitirmeyi amaçlar.

Uçak Teknolojisi Program覺 mezunlar覺, edindikleri teknik bilgi ve becerileriyle uluslar aras覺 ve ulusal sektördeki sivil hava ta覺mac覺l覺覺 yapan tüm firmalarda uçak bak覺m ve onar覺m hizmetlerinde çal覺abilme olana覺na sahiptirler.

Mezunlar覺m覺z, ÖSYM taraf覺ndan yap覺lan Dikey Geçi S覺nav覺’nda(DGS) baar覺l覺 olmalar覺 halinde; Elektrik Mühendislii, Elektronik Mühendislii, Elektrik-Elektronik Mühendislii, Elektronik ve Haberleme Mühendislii, Enerji Sistemleri Mühendislii, Havac覺l覺k ve Uzay Mühendislii, Makine Mühendislii, Otomotiv Mühendislii, Pilotaj, Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde - Motor Bak覺m, Uçak Mühendislii bölümlerine geçi yapabilirler.

Adobe Flash Player 11.7 r700
 
[Main Instruction]
Adobe Flash Player 11.7 r700 çal覺may覺 durdurdu
 
[Content]
Windows sorun için bir çözüm ar覺yor...
 
[襤ptal]