Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Sivil Havacılık alanında yaşanan hızlı büyüme ve yoğun rekabet bu alanda eğitim almış, mesleki ve etik sorumluluklarının farkında; etkin iletişim, organizasyon ve yönetim becerilerine sahip, çözüm odaklı nitelikli insan kaynağı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bu ihtiyaçlar, değerlendirme süreçleri ve istihdam kriterleri göz önüne alınarak hazırlanan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri programlarımız ile öğrencilerin sektördeki yenilikleri hızla takip edebilecekleri ve ulusal ve uluslararası havayolu işletmelerinde çalışabilecekleri bilgi ve donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Havacılık dilinin İngilizce olması; havayolu şirketleri değerlendirme süreçlerinin ilk aşamasının İngilizce sınavı olması her iki programda da İngilizce’nin önemini arttırmaktadır. Programlarımızda yoğun bir şekilde Genel İngilizce ve Mesleki İngilizce dersleri yer almaktadır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "Kabin Ekibi Temel Eğitimi" verme konusunda yetkilidir. Bu belge ile programda yer alan derslerin ICAO (International Civil Aviation Organization), EASA (European Aviation Safety Agency), IATA (International Air Transport Association) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) düzenlemelerine uygunluğu onaylanmıştır. 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programımız, 20 farklı konuda kurum içi ve kurum dışı eğitim verme konusunda yetkilidir.