Turizm ve Otel İşletmeciliği

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı; ulusal ve uluslararası turizm sektörü için gerekli bilgi, beceri, tecrübe ve iş kültürüne sahip olan ve bu bağlamda sektörün gereksinim duyduğu orta ve üst kademe yöneticiler  yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

MİSYON

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının misyonu; turizm alanında yapılacak bilimsel çalışmalarla  ulusal ve uluslararası turizm piyasasında önde yer alan, konusu ile ilgili her türlü donanıma sahip, turizmi geliştirmeyi amaçlayan bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, küreselleşme ve sektörel gelişme bağlamında  insan odaklı turizm alanına donanımlı iş gücü yetiştirmektedir.  Bu amaçla sektörün profesyonelleri ile yakın ilişkiler kurularak Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının sektördeki yenilikleri takip etmesi sağlanmaktadır.