Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Her geçen yıl ülkemizde sayısal olarak artan hastalara kaliteli hizmet verebilmek için sağlık kurumları açılmaktadır. Dolayısıyla donanımlı meslek elemanlarına da duyulan ihtiyaç artmaktadır.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü de teorik içerikli ders programının yanı sıra uygulama ve staj odaklı eğitimi ile ülkemizdeki ortaya çıkan ihtiyaca yönelik yetkin sağlık personeli yetiştirmeyi görev edinmiştir. Uygulanmakta olan eğitim sistemimizin hem ülkemize hem de öğrencilerimize başarı sağlaması amaç edinilmiştir.

 

                                                                                     Prof Dr Baransel Saygı

                                                                       Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı