Müdürlük

 

Müdür Yrd.Doç.Dr. Hikmet TOSYALI
Müdür Yardımcısı 
Yrd.Doç.Dr. Belis GÜLAY
Müdür Yardımcısı  Öğr.Gör. Diğdem ENEREM
MYO Sekreteri Özgür Toraman

Bölüm Başkanları

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Yrd.Doç.Dr. Engin OĞUZAY
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Demet PEKŞEN SÜSLÜ
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Yrd.Doç.Dr. Aslı ÖZTOPÇU
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğr.Gör. Aytuğ YADIN
Hukuk Bölümü Öğr.Gör. Ahmet Emre YÜKSEL
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğr.Gör. Rıza Gürler AKGÜN 
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Öğr.Gör. Esra ÇELENK
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğr.Gör. Mustafa KÖSEM
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğr.Gör. Çağdaş TURAN
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğr.Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU
Tasarım Bölümü Öğr.Gör. Hatice BOYACIOĞLU
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Prof.Dr. Baransel SAYGI
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğr.Gör. Gülay HACIOĞLU

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Hikmet TOSYALI (Başkan / Müdür)
Yrd. Doç. Dr. Belis GÜLAY (Üye/ Müdür Yardımcısı)
Öğr. Gör. Diğdem ENEREM (Üye / Müdür Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mithat KİZİROĞLU (Üye )
Yrd. Doç. Dr. Engin OĞUZAY (Üye /Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı)

 

Meslek Yüksekokulu Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Hikmet TOSYALI(Başkan / Müdür)
Yrd. Doç. Dr. Belis GÜLAY (Üye / Müdür Yardımcısı)
Öğr. Gör. Diğdem ENEREM (Üye / Müdür Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Aslı ÖZTOPÇU (Üye / Finans- Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Engin OĞUZAY (Üye / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Demet PEKŞEN SÜSLÜ (Üye / Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU (Üye /Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Çağdaş TURAN (Üye / Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Ahmet Emre YÜKSEL (Üye / Hukuk Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Aytuğ AYDIN (Üye / Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Baransel SAYGI (Üye / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Hatice BOYACIOĞLU (Üye / Tasarım Bölümü Başkanı)
Öğr.Gör. Rıza Gürler AKGÜN (Üye / Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı)
Öğr.Gör. Mustafa KÖSEM (Üye / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı)
Öğr.Gör. Gülay HACIOĞLU (Üye / Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı)
Öğr.Gör. Esra ÇELENK (Üye / Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı)

Eğitim Komisyonu*

Yrd. Doç. Dr.Hikmet TOSYALI ( Başkan / Müdür)
Öğr. Gör. Esra ÇELENK (Üye / Eğitim Koordinatörü / Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN ( Üye / Eğitim Koordinatör Yrd. /  Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı )

(*) Eğitim Komisyonu Meslek Yüksekokulumuz Bölüm Başkanlarından oluşur. Komisyona Müdür / Müdür Yardımcısı başkanlık eder.


Proje Değerlendirme ve AR-GE Teşvik Komisyonu:

Yrd.Doç. Dr. Meral BAYRAKTAR ÇAKAR (Üye )
Öğr. Gör. Özlem ÇAPAN ÖZEREN (Başkan)
Öğr. Gör. Mustafa KÖSEM (Üye)
Öğr.Gör. Esra ÇELENK (Üye)
Öğr.Gör. İsmail BAŞOĞLU (Üye)
Öğr.Gör. Rıza Gürler AKGÜN (Üye)

Meslek Yüksekokulu Düzeyinde Ulusal/Uluslararası Değişim Programları Koordinatörü:

Yrd. Doç. Dr. Demet Pekşen SÜSLÜ ( Bologna Koordinatörü )
Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU ( Bologna Koordinatörü )
Yrd. Doç. Dr. Belis GÜLAY ( Erasmus Koordinatörü)

Değişim Programları (Erasmus/Farabi/Mevlana) Bölüm / Program Koordinatörleri:

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Yrd.Doç.Dr. Engin OĞUZAY
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Özlem İLKER
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Yrd.Doç.Dr. Aslı ÖZTOPÇU
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğr.Gör. Aytuğ YADIN
Hukuk Bölümü Öğr.Gör. Ahmet Emre YÜKSEL
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğr.Gör. Rıza Gürler AKGÜN 
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Öğr.Gör. Esra ÇELENK
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğr.Gör. Mustafa KÖSEM
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğr.Gör. Çağdaş TURAN
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğr.Gör. Ömer BAYRAKTAROĞLU
Tasarım Bölümü Öğr.Gör. Hatice BOYACIOĞLU
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Prof.Dr. Baransel SAYGI
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğr.Gör. Gülay HACIOĞLU-Öğr.Gör. Levent KAYA

Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Demet PEKŞEN SÜSLÜ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Meltem ÇİÇEK (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Meral BAYRAKTAR ÇAKAR (Üye)
Öğr. Gör. Abdülkadir ERDEM (Üye)
Öğr. Gör. Aytuğ AYDIN (Üye)
Öğr. Gör. Ahmet Emre YÜKSEL (Üye)
Öğr. Gör. Çağdaş TURAN (Üye)
Öğr. Gör. Ömer BAYRAKTAROĞLU (Üye)
Öğr. Gör. Hatice BOYACIOĞLU (Üye)
Öğr. Gör. Gülay HACIOĞLU (Üye)
Öğr. Gör. Mustafa KÖSEM (Üye)
Öğr. Gör. Esra ÇELENK (Üye)
Öğr. Gör. İsmail UZUT (Üye)
Öğr. Gör. Levent KAYA (Üye)
Öğr. Gör. Ferah ÖZMEN (Üye)
Öğr. Gör. Özlem ÇAPAN ÖZEREN (Üye)

Meslek Yüksekokulu Etkinlik Komisyonu Temsilcileri

Yrd. Doç. Dr. Aslı ÖZTOPÇU (Başkan) 
Yrd. Doç. Dr. Meltem ÇİÇEK  (Üye) 
Öğr. Gör. Aybike ZORLU        (Üye) 
Öğr. Gör. İsmail UZUT            (Üye)

Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Aslı ÖZTOPÇU (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Engin OĞUZAY (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Demet PEKŞEN SÜSLÜ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Meltem ÇİÇEK (Üye)
Öğr. Gör. Aytuğ AYDIN (Üye)
Öğr. Gör. Ahmet Emre YÜKSEL (Üye)
Öğr. Gör. Abdülkadir ERDEM (Üye)
Öğr. Gör. Çağdaş TURAN (Üye)
Öğr. Gör. Gülay HACIOĞLU (Üye)
Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN (Üye)
Öğr. Gör. Mustafa KÖSEM (Üye)
Öğr. Gör. Ali Kemal EYÜBOĞLU (Üye)
Öğr. Gör. Ömer BAYRAKTAROĞLU (Üye)
Öğr. Gör. Levent KAYA (Üye)

Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Aslı ÖZTOPÇU
Yrd.Doç.Dr. Meral BAYRAKTAR ÇAKAR
Öğr. Gör. Ömer BAYRAKTAROĞLU
Öğr. Gör. Aybike ZORLU
Öğr. Gör. İsmail BAŞOĞLU
Öğr. Gör. Hatice BOYACIOĞLU


Meslek Yüksekokulu WEB Koordinatörü (Türkçe-İngilizce)

Yrd. Doç. Dr. Belis GÜLAY (Başkan / Türkçe- İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. Engin OĞUZAY (Üye / Türkçe)
Öğr.Gör. İrem ÇOBAN ( Üye / Türkçe)
Öğr. Gör. Gülay HACIOĞLU (İngilizce)