İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı,  iş hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak teknoloji ve bilgi ışığında tüm sanayi ve hizmet sektöründe; iş güvenliğine yönelik iş güvenliği sorumluluğu üstlenebilecek bilgili, yetkin,  teknik personel ihtiyacını yetiştirmek üzere kurulmuştur. Programımızın ana hedefi; işyerlerinde riskleri en aza indirerek iş ve işçi verimini arttırmak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak; bunun yanı sıra çalışan tüm personelin iş ve meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilerek iş kazalarının önlenmesini sağlamaktır.

Program şartlarını yerine getiren öğrencilerimiz, mezuniyet koşullarını sağladıkları takdirde “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” unvanıyla mezun olmaktadırlar.

MİSYON      

Günümüzde bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği elemanı ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Türkiye’de iş güvenliği alanında eğitimli teknik eleman sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösterecek kişi sayısının arttırılması ve bu kişilerin yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin oldukça kapsamlı bir alan olması nedeni ile koruyucu ve önleyici hizmetlerin günün şartlarına uygun hale gelebilmesi için bu alanda hizmet verecek kişi ve kuruluşların eğitimli ve bilgili hale getirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personelin istihdamı zorunlu hale getirilmiştir. Bu bağlamda misyonumuz, Türkiye'de hizmet ve sanayi alanlarında aranılan teknik elemanları yetiştirmektir.

VİZYON

Programımız; ülkemizde hem kamu hem de özel sektör alanında ihtiyaç duyulan, günümüz şatlarına ve çağın gereklerine uygun, çağdaş eğitim metotlarıyla eğitilmiş ve bilgilendirilmiş, mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde teknik eleman yetiştirmeyi hedeflemiştir.