Moda Tasar覺m覺 Program覺

 
GENEL AMAÇ
 • Sanat ve tasar覺m alanlar覺nda, toplum ile sektörün ihtiyaçlar覺 dorultusunda Moda Tasar覺m覺 alan覺nda beceriler kazand覺rarak; ulusal ve uluslararas覺 düzeyde nitelikli, eitim ve arat覺rmaya dayal覺 ürün tasarlayabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle düünceyi modele dönütürebilen, çal覺t覺覺 kurumda farkl覺l覺k yaratabilen elemanlar yetitirmeyi amaçlar.
 • Tekstil ve konfeksiyon endüstrisi için, dokuma ve bask覺 tasar覺m覺 yapacak, gelien uygarl覺覺n gereksinimlerine cevap verebilecek, yeni ve güncel teknolojileri kullanabilecek nitelikli elemanlar yetitirilmesi amaçlanmaktad覺r.
 • Meslek Yüksekokulu arac覺l覺覺 ile çada ve evrensel deerler 覺覺覺nda, kamu veya özel sektöre ait tüm tekstil ve dokuma fabrikalar覺nda üretilecek mallar覺n biçim ve desenlerinin tasar覺m覺n覺 yapan, moda ve haz覺r giyim sektöründe, tasar覺m stüdyolar覺nda tasar覺mc覺 olarak çal覺abilecek ara elemanlar yetitirmek amaçlanmaktad覺r.

 

MODA TASARIMI PROGRAMI

 • Moda Tasar覺m覺 Program覺na  YGS-5 s覺nav puan覺 ile yerletirilen lise mezunu örenciler gelebilmektedir.
 • Örencilere alanlar覺yla ilgili teorik ve uygulamal覺 dersler verilecektir: Tekstil Teknolojisi, Sanat Tarihi, Deneysel Giysi Tasar覺m覺, Konfeksiyon Üretim Teknolojisi, Moda Resmi, Kal覺p Tasar覺m覺, Giysi Tasar覺m覺, Giysi Üretim Teknikleri ve Moda Pazarlama gibi meslek dersleri verilecektir.

 

STAJ

 • Sektörel alanda bilgi ve uygulama becerilerini gelitirmek için Moda Tasar覺m覺 Program覺nda ki her örenci 1. s覺n覺ftan sonra mutlaka 30 gün staj yapmak zorundad覺r.
 • Böylece örencilerimiz sektör taraf覺ndan da tan覺nmakta ve daha üniversiteyi bitirmeden kendi uzmanl覺k alanlar覺n覺 belirleyerek istedikleri alanda çal覺ma olana覺na sahip olmaktad覺r. 

 

襤 OLANAKLARI

 • Moda Tasar覺m program覺 mezunlar覺 kamu kurum ve kurulular覺nda, tekstil fabrikalar覺 ve atölyelerinde, örme-dokuma-bask覺 sanayinde, haz覺r giyim sektöründe, tekstil ve ihracat firmalar覺nda, özel iletmelerde, moda evleri ve model hanelerde stilist, modelist ve tasar覺mc覺 olarak çal覺abilir; ayr覺ca sektörde kendi atölyelerini ve moda evlerini açarak kendilerine i imkan覺 yaratabilirler.

   

NEDEN MODA TASARIMI

 • Tekstil ve moda alan覺nda, kamu ve özel sektörün teknik eleman ihtiyac覺n覺 kar覺layacak donan覺ma sahip kalifiye elemanlar yetitirmektir.
 • Program süresince örencilerin tüm teorik eitimleri, uygulamal覺 eitimler ile zenginletirilmi olup, örendiklerini kapsaml覺 bir ekilde uygulayabilecekleri staj gibi imkânlar da örenciye salanmaktad覺r.
 • Bununla birlikte örencilerin mesleki hayatlar覺nda ihtiyaç duyacaklar覺 bilgisayar programlar覺 ve mesleki yabanc覺 dil bilgisi en gelimi teknoloji ve alan覺nda uzman eitim kadrosu ile verilmektedir.
 • Eitimine devam etmek isteyen mezunlar覺m覺z ÖSYM taraf覺ndan yap覺lan Dikey Geçi S覺nav覺nda baar覺l覺 olduklar覺 takdirde ilgili lisans programlar覺na dikey geçi yapabilmektedirler.