Akademik Personel

 

Ör. Gör. Hatice BOYACIOLU (Bölüm Bakan覺) Süleyman Demirel Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay MYO Tekstil Bölümünden 2006 y覺l覺nda, Gazi Üniversitesi Moda Tasar覺m覺 Öretmenlii bölümünden 2009 y覺l覺nda mezun olduktan sonra 2012 y覺l覺nda Selçuk Üniversitesi Giyim Sanatlar覺 Eitimi bölümünde yüksek lisans program覺n覺 tamamlad覺. uan,Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasar覺m Bölümü Moda Tasar覺m Program覺nda Öretim Görevlisi olarak görevine devam etmektetir.
Ör. Gör. Dilay KOÇOULLARI Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden 2004 y覺l覺nda, Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümünden 2009 y覺l覺nda, mezun olduktan sonra 2011 y覺l覺nda Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Resim bölümünde yüksek lisans program覺n覺 tamamlad覺. Alan覺yla alakal覺 birçok karma sergiye kat覺ld覺ktan sonra 2012 y覺l覺nda kendi kiisel sergisini açt覺. uan, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Tasar覺m Bölümü, Moda Tasar覺m覺 program覺nda öretim görevlisi olarak görevine ve çal覺malar覺na devam etmektedir.

 

                                        

 

Ör. Gör. Yelda KUBUR

1985 doumlu Yelda KUBUR; ilkokulu 襤negöl 襤shak Paa,orta öretimimi 襤negöl Ka覺kçi ,lise eitimimi 襤negöl Dörtçelik Endüstri Meslek lisesinden Okul birincisi olarak tamamlad覺. 2003 y覺l覺 itibariyle Lisans örenimine, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eitim  Fakültesi Giyim Üretim Teknoloji Öretmenliine balad覺. 2003-2007 y覺llar覺 aras覺nda, Selçuk Üniversitesi Giyim Üretim Teknoloji Öretmenlii Bölümünden bölüm üçüncüsü olarak  mezun oldu. Mezuniyetinin ard覺ndan özel sektörde çal覺maya balad覺.2008  y覺l覺nda, Bursa 2Y Moda Tasar覺m iletmesinde tasar覺m böl. Sorumlusu olarak ie balad覺.

2010/2013 y覺llar覺 aras覺nda Bursa Atak tekstilde Ar-ge böl. Sorumlusu olarak çal覺t覺.2013/2016 y覺llar覺 aras覺nda Bursa Algiy tekstlde Ar-ge ve üretim sorumlusu olarak çal覺t覺.2016/2017 y覺llar覺 aras覺nda Bursa Bekon tekstilde Ar-ge sorumlusu tasar覺mc覺 olarak çal覺t覺.2016 y覺l覺nde Selçuk Üniversitesi Sanat Tasar覺m Fakültesinde Moda Tasar覺m böl. Yüksek lisan eitimine balad覺 halen devam etmekte . 2017 Nisan ay覺 itibariyle, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasar覺m program覺nda, Öretim Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.