BLM 襤LE 襤LG襤L襤 B襤LG襤LER

Toplum ile sektörün ihtiyaçlar覺 dorultusunda Moda Tasar覺m覺 alan覺nda beceriler kazand覺rarak; nitelikli, eitim ve arat覺rmaya dayal覺 ürün tasarlayabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle düünceyi modele dönütürebilen, farkl覺l覺k yaratabilen elemanlar yetitirmeyi amaçlamaktad覺r.

Örencilere alanlar覺yla ilgili teorik ve uygulamal覺 dersler verilmektedir; Tekstil Teknolojisi, Sanat Tarihi, Deneysel Giysi Tasar覺m覺, Konfeksiyon Üretim Teknolojisi, Moda Resmi, Kal覺p Tasar覺m覺, Giysi Tasar覺m覺, Giysi Üretim Teknikleri ve Moda Pazarlama gibi meslek dersleri verilmektedir.

M襤SYON

Ülkemizin tekstil ve moda alanlar覺nda eleman yetitiren en iyi Moda Tasar覺m覺 Ön Lisans programlar覺ndan biri olmak bal覺ca hedefimizdir.

V襤ZYON

Teorik bilgilerin yan覺 s覺ra uygulamaya yönelik öretim sistemini esas alarak moda tasar覺m覺 bilgisine sahip yarat覺c覺 insanlar yetitirmek ve mezunlar覺m覺z覺n tekstil, moda ve konfeksiyon sektörlerinde çeitli kademelerde görev yapacak donan覺mda olmalar覺n覺 salamakt覺r.