BÖLÜM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sanat ve tasarım alanlarında, toplum ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Moda Tasarımı alanında beceriler kazandırarak; ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli, eğitim ve araştırmaya dayalı ürün tasarlayabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi modele dönüştürebilen, çalıştığı kurumda farklılık yaratabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.