Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri Program覺

S襤V襤L HAVACILIK KAB襤N H襤ZMETLER襤 PROGRAMI

Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri Program覺 h覺zla büyüyen ve youn rekabetin yaand覺覺 havac覺l覺k sektöründe mesleki ve etik sorumluluklar覺n覺n fark覺nda, etkin iletiim becerilerine sahip, tak覺m çal覺mas覺nda etkin yer alan, liderlik özellikleri ve yönetim becerilerine sahip nitelikli kabin ekibi yetitirmeyi hedefler.

Sektördeki gelimelere uyumlu olan program örencilere kabin hizmetleri alan覺n覺n gerektirdii mesleki konularda kapsaml覺 bir eitim salar.  Uygulamal覺 dersler okulda oluturulan uçak kabin mock up’覺nda; Acil Durum Emniyet Kurallar覺 dersi uygulamas覺 ise Türk Hava Yollar覺 ile düzenlenen protokol kapsam覺nda Türk Hava Yollar覺 Uçu Eitim Merkezi’nde yap覺lmaktad覺r.

 

Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri Program覺, Sivil Havac覺l覺k Genel Müdürlüü taraf覺ndan "Kabin Ekibi Temel Eitimi" verme konusunda yetkilidir. Yetkilendirme ile Üniversitemiz "Onayl覺 Kabin Ekibi Temel Eitim Kuruluu Yetki Belgesi" ve "Kabin Ekibi Temel Eitim Program覺 El Kitab覺 Onay Sertifikas覺" na sahiptir.

Yetkilendirme belgesi ile programda yer alan derslerin ICAO (International Civil Aviation Organization), EASA (European Aviation Safety Agency), IATA (International Air Transport Association) ve SHGM (Sivil Havac覺l覺k Genel Müdürlüü) düzenlemelerine uygunluu onaylanm覺t覺r. 

"Kabin Ekibi Temel Eitim Program覺”n覺n gereklerini yerine getiren ve eitimleri baar覺 ile tamamlayan mezunlar覺m覺z, irketlerin ie al覺m kriterlerine sahip olduklar覺 takdirde ald覺klar覺 eitim ve bu eitimle ie balama süreçlerinin k覺salmas覺 nedeniyle tercih edilir olacaklard覺r.

Örencilerin ilk y覺lsonunda sivil hava ta覺mac覺l覺覺 yapan iletmelerde 10 gün staj yapmalar覺 zorunludur.

Kabin Hizmetleri Program覺 mezunlar覺 ulusal ve uluslararas覺 sivil hava ulat覺rma iletmecilii yapan tüm iletmelerde “kabin memuru” olarak istihdam edilebilir.

THY’nin 襤ngilizce s覺nav覺n覺 ve mülakatlar覺n覺 baar覺yla tamamlayan ve istihdam artlar覺n覺 ta覺yan adaylar THY ve Maltepe Üniversitesi aras覺nda düzenlenen protokol gereince THY’de çal覺ma imkân覺na sahip olmaktad覺r.

Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri Program覺 mezunlar覺 DGS (Dikey Geçi S覺nav覺) ile

·         Havac覺l覺k 襤letmecilii

·         Lojistik Yönetimi

·         Ulat覺rma ve Lojistik

·         Uluslararas覺 Lojistik

·         Turizm ve Otelcilik

·         Sivil Hava Ulat覺rma 襤letmecilii

·         Seyahat 襤letmecilii

·         Seyahat 襤letmecilii ve Turizm Rehberlii

·         Turizm 襤letmecilii

lisans programlar覺na geçi yapabilmektedir.