Akademik Personel

 


Ör. Gör. Gülay HACIOLU

     (Bölüm Bakan覺)

Bilkent Üniversitesi 襤ngiliz Dili ve Edebiyat覺 bölümünden 1994 y覺l覺nda mezun oldu. Özel okullarda 襤ngilizce öretmenlii, Müdür Yard覺mc覺l覺覺 ve Okul Müdürlüü görevlerinde bulundu. Yüksek Lisans覺n覺 Bilgi Üniversitesi’nde MBA alan覺nda tamamlad覺. Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri Bölümünde 襤ngilizce dersi vermekte ve bölüm bakanl覺覺 görevini yürütmektedir.

Ör. Gör. Aybike ZORLU

Marmara Üniversitesi, 襤ktisadi 襤dari Bilimler Fakültesi, 襤ktisat bölümü mezunudur. 2004 y覺l覺nda 襤stanbul Atatürk Havaliman覺’nda yer hizmetleri memuru olarak görev yaparak havac覺l覺k sektörüne ad覺m atm覺t覺r. 2005 Y覺l覺nda bir havayolu irketinde kabin memuru olarak aktif havac覺l覺k kariyerine balam覺t覺r. 2014 y覺l覺na kadar 9 y覺l boyunca s覺ras覺yla kabin memuru, kabin amiri ve purser olarak görev alm覺t覺r. 2014-2015 y覺llar覺 aras覺nda Nianta覺 Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri program覺nda öretim görevlisi ve program bakan覺 olarak görev alm覺t覺r. Ayn覺 tarihler aras覺nda Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri program覺nda da öretim görevlisi olarak bölüm derslerini vermitir. 2015 y覺l覺 itibariyle Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri bölümünde öretim görevlisi olarak bölüm derslerini vermektedir. Ayn覺 zamanda Yeditepe Üniversitesi Uluslararas覺 Sivil Havac覺l覺k Lojistii ve 襤letmecilii program覺nda lisansüstü eitimine devam etmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Belis GÜLAY

    (Müdür Yard覺mc覺s覺)

Belis GÜLAY;  6 Ocak 1987 y覺l覺nda 襤stanbul’da dodu. 襤lköretimini TED Ankara Koleji’nde ve orta öretimini de 襤STEK Semiha akir Lisesi’nde tamamlad覺ktan sonra 2010 y覺l覺nda T.C. Maltepe Üniversitesi 襤ktisadi ve 襤dari Bilimler Fakültesi Uluslararas覺 襤likiler ve Avrupa Birlii Bölümü’nden mezun oldu. 2012 y覺l覺nda T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m Anabilim Dal覺, Pazarlama 襤letiimi Yüksek Lisans Program覺’ndan mezun olan Belis GÜLAY, 2011 – 2014 tarihleri aras覺nda TAV Havalimanlar覺 Holding ‘de Kurumsal 襤letiim Koordinatörlüü’nde çal覺m覺t覺r. ubat 2013 tarihinden itibaren T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m Bölümü’nde doktora yapan Belis GÜLAY, Mart 2014 ‘de T.C. Maltepe Üniversitesi’nde Arat覺rma Görevlisi olarak, Ekim 2016 tarihi itibariyle de T.C. Maltepe Üniversitesi Sivil Havac覺l覺k Bölümü’nde Yard覺mc覺 Doçent Doktor olarak çal覺ma hayat覺na devam etmektedir.