BLM 襤LE 襤LG襤L襤 B襤LG襤LER

Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri Program覺, h覺zla büyüyen ve youn rekabetin yaand覺覺 havac覺l覺k sektöründe mesleki ve etik sorumluluklar覺n覺n fark覺nda; etkin iletiim, organizasyon ve yönetim becerilerine sahip nitelikli insan kayna覺 ihtiyac覺n覺 kar覺lamay覺 hedeflemektedir.

Havac覺l覺k sektöründeki gelimeler ve ihtiyaçlar dorultusunda haz覺rlanan program ile örencilerin sektördeki yenilikleri h覺zla takip edebilecekleri ve ulusal ve uluslararas覺 havayolu iletmelerinde çal覺abilecekleri bilgi ve donan覺ma sahip olmalar覺 amaçlanmaktad覺r.

M襤SYON

Ulusal ve uluslar aras覺 kurulular覺n standartlar覺 dorultusunda haz覺rlanan programlar çerçevesinde etkin iletiim becerilerine sahip, disiplinli, mesleki ve yabanc覺 dil bilgisi ile tercih edilen bireyler yetitirmektir.

V襤ZYON

Ulusal ve uluslararas覺 havac覺l覺k sektöründe tercih edilen, nitelikli kabin ekibini yetitiren okul olmak.