B繹l羹m Hakk覺nda

MESLEK YÜKSEKOKULU

ULATIRMA H襤ZMETLER襤

S襤V襤L HAVA ULATIRMA H襤ZMETLER襤

PROGRAMI

 

 

Sivil Hava Ulat覺rma 襤letmecilii Program覺, h覺zla büyüyen ve youn rekabetin yaand覺覺 havac覺l覺k sektöründe mesleki ve etik sorumluluklar覺n覺n fark覺nda; etkin iletiim, organizasyon ve yönetim becerilerine sahip nitelikli insan kayna覺 ihtiyac覺n覺 kar覺lamay覺 hedeflemektedir.

Havac覺l覺k sektöründeki gelimeler ve ihtiyaçlar dorultusunda haz覺rlanan program ile örencilerin sektördeki yenilikleri h覺zla takip edebilecekleri ve ulusal ve uluslararas覺 havayolu iletmelerinde çal覺abilecekleri bilgi ve donan覺ma sahip olmalar覺 amaçlanmaktad覺r.

Program, Sivil Havac覺l覺k Genel Müdürlüü taraf覺ndan 20 farkl覺 konuda kurum içi ve kurum d覺覺 eitim vermek konusunda yetkilendirilmitir. Bölüm mezunlar覺, ön lisans diplomas覺n覺n yan覺 s覺ra sertifikalar覺 kapsam覺nda dorudan iba覺 yapabilecekleri i olanaklar覺na sahip olabileceklerdir.

Örencilerin ilk y覺lsonunda sivil hava ta覺mac覺l覺覺 yapan iletmelerde 30 i günü staj yapmalar覺 zorunludur.

 

Türkiye’de ve dünyada h覺zla gelien havac覺l覺k sektöründe artan yolcu talebini kar覺layabilmek ad覺na havayolu iletmelerinin h覺zla büyümesi,  yeni havaalanlar覺n覺n ina edilmesi ve var olan havaalanlar覺n覺n kapasitelerini artt覺rmak için yeniden yap覺lanmas覺, havac覺l覺k sektöründe gelimeleri h覺zla takip edilebilen ve uyum salayabilen nitelikli igücüne ihtiyaç oluturmaktad覺r.

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ulat覺rma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulat覺rma 襤letmecilii Program覺, h覺zla büyüyen ve youn rekabetin yaand覺覺 havac覺l覺k sektöründe mesleki ve etik sorumluluklar覺n覺n fark覺nda; etkin iletiim, organizasyon ve yönetim becerilerine sahip nitelikli insan kayna覺 ihtiyac覺n覺 kar覺lamay覺 hedeflemektedir. Havac覺l覺k sektöründeki gelimeler ve ihtiyaçlar dorultusunda haz覺rlanan program ile örencilerin sektördeki yenilikleri h覺zla takip edebilecekleri ve ulusal ve uluslararas覺 havayolu iletmelerinde çal覺abilecekleri bilgi ve donan覺ma sahip olmalar覺 amaçlanmaktad覺r.

Örencilerin ilk y覺l覺n sonunda 30 gün staj yapmalar覺 zorunludur. Örenciler staj dönemlerinde sivil hava ta覺mac覺l覺覺 yapan iletmelerde teorik bilgilerini en etkin ekilde uygulayabilecekleri f覺rsatlara sahip olabilmektedir.

Sivil Hava Ulat覺rma 襤letmecilii Program覺 mezunlar覺 Dikey Geçi S覺nav覺 ile üniversitelerin;

·         Havac覺l覺k 襤letmecilii,

·         襤letme,

·         Lojistik Yönetimi,

·         Seyahat 襤letmecilii,

·         Seyahat 襤letmecilii ve Turizm Rehberlii,

·         Sivil Hava Ulat覺rma 襤letmecilii,

·         Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,

·         Ulat覺rma ve Lojistik,

·         Uluslararas覺 Lojistik ve Turizm 襤letmecilii,

lisans programlar覺na geçi yapabilmektedir.