Akademik Personel

 

 Ör. Gör. Özlem ÇAPAN ÖZEREN

(Program Yürütücüsü)

 

 

Anadolu Üniversitesi Sivil Havac覺l覺k MYO, Yer Hizmetleri bölümünden 1988 y覺l覺nda mezun oldu.  1997 y覺l覺nda Anadolu Üniversitesi 襤ktisat Fakültesinde lisans örenimini tamamlad覺. 2012-2015 y覺llar覺 aras覺nda Üsküdar Üniversitesi’nde Uygulamal覺 Psikoloji alan覺nda (Tezli) yüksek lisans yapt覺. 

Çal覺ma hayat覺na 1989 y覺l覺nda Havaalanlar覺 Yer Hizmetleri A..’de harekat memuru olarak balad覺. 1996 y覺l覺nda SHGM’den onayl覺 lisansl覺 dispeçer (Uçu Harekat Uzman覺)  olmaya hak kazand覺 ve 1996-1998 y覺llar覺 aras覺nda dispeçer unvan覺yla Hava’taki görevine devam etti. 1995 y覺l覺na kadar sadece iba覺 eitimlerinin verildii Hava’ta,ilk s覺n覺f içi eitimlerinin balat覺lmas覺 sürecinde görev ald覺. 1998’den 2001 y覺l覺na kadar Çelebi Hava Servisi’nde, 襤nsan Kaynaklar覺 ve Eitim Müdürlüü’ne bal覺 eitim uzman覺 olarak tüm havalimanlar覺nda ie yeni balayan personelin yetitirilmesi, deneyimli çal覺anlar覺n tazeleme eitimlerinin verilmesi gibi görevleri yürüttü. 2001 y覺l覺nda Sabiha Gökçen Havaliman覺’nda HEA’ta  Nöbetçi Meydan Memuru olarak çal覺maya balad覺 ve 2004 y覺l覺na kadar Planlama Uzman覺, Terminal 襤letme efi ve AIS Memuru olarak çok çeitli pozisyonlarda görev yapt覺. 2004 y覺l覺nda Havaalanlar覺 Yer Hizmetleri A..’de, 襤nsan Kaynaklar覺 ve Eitim Müdürlüü’nde eitim uzman覺 olarak çal覺maya balad覺 ve 2016 y覺l覺na kadar çok çeitli alanlarda çal覺anlar覺n eitimi, ulusal ve uluslar aras覺 otoritelerin belirledii standartlara uygun eitmenlerin yetitirilmesi, eitim müfredat覺n覺n ve materyalinin haz覺rlanmas覺 süreçlerini yürüttü. Ulat覺rma Bakanl覺覺 taraf覺ndan gerçekletirilen sektöre özgü proje ve çal覺taylarda görev ald覺.  2016 y覺l覺ndan itibaren Maltepe Üniversitesi Sivil Hava Ulat覺rma 襤letmecilii Bölümünde öretim görevlisi olarak çal覺maktad覺r. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Ör. Gör.Levent KAYA

襤stanbul Üniversitesi 襤letme Fakültesi 襤letme bölümü, 2008 y覺l覺nda balad覺覺 iletme bölümünden 2012 y覺l覺nda mezun oldu. Üniversitenin ilk y覺l覺n覺n yaz覺nda  襤ngiltere’ye  襤ngilizce dil okuluna gitti yakla覺k 6 ay ald覺覺  eitim sonras覺 THY A.O irketinde Part–time olarak Atatürk Havaliman覺 D覺 Hatlar terminalinde balad覺. Burada havac覺l覺覺n yer hizmetleri ile ilgili tüm bölümlerinde çal覺t覺.Sonras覺nda THY A.O itiraki TGS YER H襤ZMETLER襤NDE part time, mezun olduktan sonra da full time çal覺t覺. Yakla覺k 3 sene Atatürk Havaliman覺nda Check-in,filling,boarding ve arrival departmanlar覺nda çal覺t覺. Orta seviyede 襤ngilizce dilini bilmektedir. Havac覺l覺k programlar覺 Troya,Quick check-in gibi operasyon programlar覺n覺 çok iyi bilmektedir. 2016 y覺l覺ndan itibaren Maltepe Üniversitesi Sivil Hava Ulat覺rma 襤letmecilii Bölümünde öretim görevlisi olarak çal覺maktad覺r

Yrd. Doç. Dr. Muhittin Hasan Uncular

1976 senesinde Adana'da doan Muhittin Hasan Uncular ilkokulu 襤skenderun Demir Çelik 襤lkokulunda okumutur. Ortaokul ve lise eitimini 襤stiklal Makzume Anadolu Lisesinde tamamlam覺t覺r. 1994 senesinde balad覺覺 襤stanbul Üniversitesi 襤ngiliz Dili ve Edebiyat覺 bölümünden 1998 senesinde mezun olmutur. 1998 senesinde öretmenlie balayan Uncular, çok say覺da uluslararas覺 konferansta ard覺l ve simultane çeviri de yapm覺t覺r. 襤lk olarak 1993 senesinde Beinci Mevsim adl覺 iir kitab覺nda iiri yay覺nlanan Uncular'覺n farkl覺 dergilerde yay覺nlanan röportaj, köe yaz覺lar覺 ve çevirilerinin haricinde yay覺nlanm覺 19 kitab覺 bulunmaktad覺r. 2009 senesinden itibaren balayan havac覺l覺k çal覺malar覺nda eitim ve insan kaynaklar覺 ile alakal覺 konular覺n da ayr覺 bir yeri bulunmaktad覺r. Uluslararas覺 Hava Ta覺y覺c覺lar覺 Birlii (IATA)'nde Global Training Advisory Board üyelii ve HR Steering Committe üyelikleri de yapm覺 olan Uncular, eitim, insan kaynaklar覺 ve havac覺l覺k ile alakal覺 çok say覺da ulusal ve uluslararas覺 programda konumac覺 olarak yer alm覺t覺r.

Eitim ve insan kaynaklar覺 alanlar覺nda IATA’n覺n uluslararas覺 akredite ettii bir eitmen olman覺n yan覺s覺ra,  halen havac覺l覺k alan覺n覺da yöneticilik yapmaya devam eden M. Hasan Uncular, Maltepe Üniversitesinde 襤letme alan覺nda yüksek lisans ve Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m alan覺nda da doktora çal覺malar覺n覺 tamamlam覺 ve Maltepe Üniversitesi’nde Yard覺mc覺 Doçent Doktor olarak görev yapmaktad覺r.