Akademik Personel

 

Ör. Gör. Aytu AYDIN

 

1986 y覺l覺nda TRT’ye girdi. TRT ve BBC’nin mesleki hizmet içi eitimlerini ald覺. 1989'dan itibaren çeitli özel TV kanallar覺 ve sektörel irketlerin kuruluunda bulundu. (Magic Box imdiki ad覺yla Star). 1995 Adana Alt覺n Koza Film festivalinde ald覺覺 ödülle, kendi dal覺nda TRT tarihinde bir ilke imza att覺. 1998'den 2005 y覺l覺na kadar yerli ve yabanc覺 birçok bas覺n yay覺n kuruluuna hizmet veren Ayna Prodüksiyon’un Yönetim Kurul Bakan覺 ve yap覺mc覺 yönetmen olarak görev ald覺. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde, Anadolu yerel TV ve bas覺n yay覺n organlar覺na üst düzey eitim seminerleri verdi. 1999 y覺l覺nda Akademi 襤stanbul ve 襤letiim Sanatlar覺 Akademisi Sinema TV bölümünde Kurgu Yönetmenlii ve K覺sa Film Yönetmenlii dersleri verirken 2001 y覺l覺nda ayn覺 kurumun Radyo TV Bölüm Bakan覺 oldu. Ayn覺 y覺l, e zamanl覺 olarak 襤znik 襤letiim Sanatlar覺 Akademisi, 2005 y覺l覺nda da 襤stanbul 襤letiim Sanat ve Teknoloji Akademisinin Radyo TV Sinema bölümlerinin kurucusu oldu. 2006 y覺l覺ndan 2008 y覺l覺na kadar yeniden yap覺lanan Akademi 襤stanbul 襤letiim ve Sanat Okulunda Yönetim Kurulu üyelii ve Genel Müdürlük görevini üstlendi. Halen Maltepe Üniversitesi M.Y.O‘da öretim görevlisi olarak çal覺maktad覺r.

Ör.  Gör. 襤rem ÇOBAN

Galatasaray Üniversitesi 襤letiim Fakültesi’nden 2011 y覺l覺nda 1.olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ard覺ndan yine Galatasaray Üniversitesi’nde Medya ve 襤letiim Çal覺malar覺 Program覺 Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim dal覺nda balam覺 olduu yüksek lisans覺n覺 2017 y覺l覺nda tamamlad覺.  2012-2014 y覺llar覺 aras覺nda T.C. 襤stanbul Kültür Üniversitesi Sanat- Tasar覺m Fakültesi 襤letiim Sanatlar覺 Bölümünde Arat覺rma Görevlisi olarak çal覺t覺. 2014-2016 y覺llar覺 aras覺nda Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Grafik Tasar覺m Program覺nda Tam Zamanl覺 Öretim Görevlisi olarak çal覺t覺. 2016-2017 y覺llar覺 aras覺nda Mersin Üniversitesi 襤letiim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde Arat覺rma Görevlisi olarak çal覺t覺. 2012-2016 y覺llar覺 içerisinde yurt içi ve yurt d覺覺 çeitli bildiri sunumlar覺, workshoplar, projeler gerçekletirdi, Grafik Tasar覺m ve 襤fsak Dergilerine yaz覺lar yazd覺. Nisan 2017 itibariyle Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Görsel ve 襤itsel Teknikler ve Medya Yap覺mc覺l覺覺 Bölümü, Radyo Televizyon Programc覺l覺覺 Program覺nda Tam Zamanl覺 Öretim Görevlisi olarak çal覺maktad覺r.

Ör.  Gör. Aylin KIRHAN