Program Hakk覺nda

 
RADYO ve TELEV襤ZYON PROGRAMCILII

  • Radyo ve Televizyon Programc覺l覺覺 Bölümü günlük yaam覺n her alan覺na giren radyolardan ve televizyonlardan bizlere gerçekleri ve kurmaca dünyay覺 sunan profesyonellerin yetitii bölümdür. Dünya’y覺, insan覺, Evren’de gözümüzün göremedii uzakl覺klar覺, mutluluu, hüznü, k覺skançl覺覺, bilgiyi, doumu, ölümü hep ‘bizler’ anlat覺r ya da gösteririz, çünkü bizler kitle iletiiminde temel kural olan ekip çal覺mas覺 temelinde yetitiriliriz.
  • 襤bölümü ve ibirlii ile program üretimi, yap覺m-yay覺n sürecinin kesintisiz bir bütün olmas覺 zorunluluuna dayal覺d覺r. Radyo ve Televizyon Programc覺l覺覺 Bölümü’nün amac覺 ite bu süreçte görev alacak bilgi ve beceri ile donat覺lm覺, gerçeklere ve dü dünyas覺na kap覺lar açacak, profesyoneller yetitirmektir.

  • 襤ngilizce Haz覺rl覺k s覺n覺f覺n覺 okumak istee bal覺d覺r.
  • Radyo ve Televizyon Programc覺l覺覺 Bölümü’nün öretim kadrosunda bu alanda eitim alm覺 ve sektörde deneyim kazanm覺 profesyoneller bulunmaktad覺r. Böylece bir yandan kuramsal bilgiler verilirken bir yandan da meslek öreten bir okul için gerekli olan uygulama çal覺mas覺 gerçekletirilmektedir.
  • Radyo ve Televizyon Programc覺l覺覺 Bölümü’nden mezun olanlar, rekabetin çok güçlü olduu kitle iletiim araçlar覺 sektöründe i bulabilmektedirler. Mezunlar覺m覺z覺n i bulmalar覺 konusunda her türlü destek salanmaktad覺r. Radyo ve Televizyon Programc覺l覺覺 Bölümü’nü bitiren örencilerimiz, yönetmen yard覺mc覺l覺覺, senaryo yazarl覺覺, habercilik, kameramanl覺k, metin yazarl覺覺, makyajc覺l覺k, sesçilik ve 覺覺kç覺l覺k gibi görevleri yürütebilecek bilgiyle profesyonel hayata balamaktad覺rlar.
 
      
 
 
  
      

Örencilerimizin staj yapt覺klar覺 baz覺 iyerleri unlard覺r: