BÖLÜM İLE İLGİLİ BİLGİLER

 
RADYO ve TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
 
 

Görsel İşitsel Teknolojiler ve Medya Yapımcılığı Bölümü çerçevesinde sürdürülen Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, toplumun bilgilenme, eğlenme, yararlı zaman geçirme gereksinimlerine cevap veren profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Genel çerçevesi ile basın ve yayın hizmeti,  soran, sorgulayan ve düşünüp karar verebilen bireylere sahip sağlam bir toplum oluşturmada yaşamsal önem taşır. Böylesine önemli bir sorumluluk üstlenecek profesyonellerin ise teknik bilginin yanı sıra “gazetecilik” çerçevesinde yazma, değerlendirme, senaryo, görsel anlatım, ahlâk, yakın tarih, yeni iletişim teknolojileri, internet yayıncılığı, anayasa, iletişim hukuku vb. alanlarda da sağlam bilgilere sahip olmaları gerekir.

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı bütün bu alanlarda ilkeleri, kuralları, uygulamaları öğretmekte ve sürekli olarak güncel gelişmelerle değişen ‘yaşayan’ bir öğretim yöntemi sunmaktadır. Bilen ve yapabilen uygulayıcı eleman yetiştiren bu Program, kitle iletişim sektörünün gereksinimleri göz önünde tutularak mezuniyetin sonrasında hazır iş alanları bulabilecek standart eğitimden geçmiş, yetkin personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Uygulanan ders planı, sektör gereksinimleri doğrultusunda standart nitelik ve yeteneklere sahip insan yetiştirmek ve mezun ettiği öğrencilere çalışma alanında kendilerini farklılaştırabilecekleri yetenekleri kazandırmak düşüncesiyle hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

Hedef, düşünceden fikre, fikirden metin ve senaryoya, senaryodan yapıma, estetik ve tekniği bir arada kullanabilen, bilgili, ahlâklı ve yüksek verimli profesyonel bir mezun profilini gerçekleştirmektir.