Akademik Personel

 

 

Ör. Gör. R覺za Gürler AKGÜN

(Bölüm Bakan覺)

2002 – 2006 y覺llar覺 aras覺nda 襤stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisan örenimini gerçekletirdi. Ayn覺 zaman diliminde Arkeoloji Bölümü’nde Çift Anadal yapt覺. 2009 y覺l覺nda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dal覺 Eskiça Tarihi Bilim Dal覺’ndan Prof. Dr. Kemalettin Körolu dan覺manl覺覺nda haz覺rlad覺覺 “Yaz覺l覺 ve Arkeolojik Belgeler I覺覺nda Urartu Krall覺覺’n覺n Y覺k覺l覺 Süreci” adl覺 teziyle mezun oldu. 2002 y覺l覺ndan itibaren çeitli kaz覺, yüzey arat覺rmas覺 vb. projelerde görev ald覺. Halen Eski Van ehri, Kalesi ve Höyüü Kaz覺lar覺 Projesi, Kars ve Çevresi Ortaça Ermeni Kiliseleri (Ani Örenyeri Hariç) Yüzey Arat覺rmas覺 Projesi ile Hittite Historical Atlas Projesi’nde fiilen çal覺maktad覺r. 2013 y覺l覺nda Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Program覺’nda öretim görevlisi ve bölüm bakan覺 olarak göreve balam覺t覺r.


Ör. Gör. Mehmet 襤smail BAOLU

2005 y覺l覺nda Atatürk Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünden lisans, 2009 y覺l覺nda Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim dal覺ndan “Antik Ça’da Kilikya Bölgesinde Zeytinya覺 Üretimi” konulu tezi ile yüksek lisans覺n覺 tamamlad覺. Kilikya yüzey arat覺rmalar覺 kapsam覺nda, Ceyhan Ovas覺 Yüzey Arat覺rmalar覺nda heyet üyesi olarak, Çukurova Üniversitesi Arkeoloji bölüm bakan覺 Yrd..Doç. Dr. K. S. Girginer  bakanl覺覺ndaki Adana-Ceyhan Tatarl覺 Höyük arkeolojik kaz覺 çal覺malar覺nda yine heyet üyesi olarak görev alm覺t覺r. TC. Kültür ve Turizm Bakanl覺覺, Adana Rölöve ve An覺tlar Müdürlüü’nün kontrolörlüünde ve özel sektör ibirlii ile, Osmaniye Düziçi, Harun Reit Kalesi Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi projesinde arkeolog koordinatör olarak görev alm覺t覺r.  2013 y覺l覺nda itibaren Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon program覺nda Öretim Görevlisi olarak devam etmektedir.

Ör. Gör. Ferah ÖZMEN

2008–2013 y覺llar覺 aras覺nda Mersin Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü’nde lisan örenimini tamamlad覺. 2011 y覺ll覺nda Kültür Ve Turizm Bakanl覺覺 bünyesinde gerçekleen Mersinin Silifke ilçesindeki Antik Olba Kenti Arkeolojik Kaz覺 Çal覺malar覺na Kat覺larak Saha Staj覺n覺 Açmalarda kar覺la覺lan Mimari öelerin ölçüm ve çizimlerinin üretilmesinde çal覺arak tamamlad覺. 2014 y覺l覺nda Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarl覺k Yüksek Lisans Bölüm/Program覺nda Tasar覺m Ve Kuram alan覺nda yüksek lisanssa balad覺. Ayn覺 zamanda özel sektörde mimar olarak görev ald覺. 2015 Y覺l覺n覺n ortalar覺ndan itibaren belediyenin 襤mar Ve ehircilik Müdürlüü bünyesinde mimar olarak proje ve saha kontrolörlüü yapt覺.