BLM 襤LE 襤LG襤L襤 B襤LG襤LER

Mimari Restorasyon Program覺n覺n amac覺; estetik, tarihsel, belgesel deerlere sahip kültürel miras覺n korunmas覺 ve gelecek nesillere aktar覺lmas覺 amac覺 ile, sivil mimarl覺k örneklerinin, an覺tlar ve an覺tsal yap覺lar覺n envanter çal覺malar覺n覺 yapabilen, rölöve, restitüsyon önerisini, restorasyon projelerini haz覺rlayabilen, bu projelerin uygulamas覺nda görev alabilen yeterli bilgi ve donan覺ma sahip teknik elemanlar覺n覺n yetitirilmesidir. Mimari Restorasyon Program覺nda yürütülen ön lisans eitimi, istee bal覺 襤ngilizce haz覺rl覺k s覺n覺f覺 d覺覺nda 2 y覺ld覺r. 

M襤SYON

Ülkemizin kültürel deerlerini  ortaya ç覺karma ve koruma,  ehircilik alan覺nda bilimsel veriler 覺覺nda çal覺an ve düünen , arkeolojik ve mimari bilgiye sahip yetimi nitelikli insan gücünün boluunun  doldurulmas覺  bal覺ca hedefimizdir.

V襤ZYON

Teorik bilgilerin yan覺nda uygulamaya yönelik öretim sistemini esas alarak, mimari restorasyon  alan覺nda nitelikli insan gücünü  yetitirmek ve mezunlar覺m覺z覺n , çada ehircilik, arkeoloji, mimari restorasyon, konservasyon, arkeoloji, tarih,  sanat tarihi  bilgilerine ve çevre bilincine sahip olarak  ilgili tüm alanlarda  görev yapacak donan覺mda olmalar覺n覺 salamak.