Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi Teknik Gezisi

30 Nisan 2014 tarihinde Zonguldak’ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon tesisine Öğr. Gör. Mustafa Kösem ve Öğr. Elif Koç nezaretinde bir teknik gezi yapılmıştır. Gezimizde her tür güvenlik önlemi alınmıştır. Gezide tesisin yer üstü tesislerinde bir ön bilgilendirme yapılmış, madenin tehlike içermeyen giriş kısımları Elektrik Mühendisi Ahmet Eroğlu ve 1 uzman eşliğinde bizlere gezdirilmiş ve bu esnada bilgilendirmeler yapılmıştır.

Karadon’a vardığımızda ilk gözlemimiz havanın çok tozlu olmasıydı. Alışıncaya kadar öksürük nöbetine giren arkadaşlarımız oldu. Burada her yerde madenler var. Özel maden sayısı çok fazla. Bu da denetimin yeterli olup olmadığı sorusunu akıllara getiyor ister istemez!

2010 yılında bu tesiste 30 işçinin hayatını kaybettiği bir kaza olduğu; gezimizin ardından da 301 işçinin öldüğü Soma faciasının olduğu düşünülürse maden sektörünün İş Sağlığı ve Güvenliği açısından katedecek çok yolu olduğu üzücü bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Gezi izlenimlerimiz aşağıdaki gibidir:

·         Gezide İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının çift görevde görevlendirildiklerini; bu yanlış uygulamanın özellikle devlet sektöründe gün be gün yerleşmekte olduğunu öğrendik. Bir İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının kafasının sadece işiyle meşgul olması gerekir. Umarız bu hatalı uygulamadan biran önce vazgeçilir.[*]

·         Gezi esnasında madenden çıkan herkese “Geçmiş Olsun” dendiği, bunun madenciler arasında bir meslek geleneği olduğunu öğrenince baya sarsıldık. Hergün bunu yaşamak hiç kolay olmasa gerek!

·         Personel vardiya değişiminin prosedürleri anlatıldı. Vardiya değişiminin yer altında olamayacağı izah edildi. Bunun sebebi olası bir kaza durumunda personel takibini mümkün kılmakmış.

·         Kuyuya imiş ve çıkışı sağlayan ana asansör ve asansörün güvenlik önlemleri tanıtıldı. Asansörün kullanımına dair talimatları aldık ve bu talimatlara uyarak yere en yakın tünele girdik.

·         Tünel geçişlerinin izole edilebildiği madenin bölmelerden oluştuğu; havalandırmanın nasıl yapıldığı anlatıldı.

·         Panolar ve göstergeler tanıtıldı. Panoların olası bir yangın durumunda alev boğma sistemleri anlatıldı. Madende çıkabilecek bir yangın kardondioksit ve karbonmonoksit gazların açığa çıkmasına sebep olacağından ölümcül sonuçlar doğurabilir.

·         Aydınlatma için kullanılan sistemler tanıtıldı. Bütün elektrik sisteminin ark yapmaz olması gerektiği; dolayısıyla kullanılan ekipmanların normal bir ekipmana göre en az 10 kat daha fazla pahalı olduğu not edildi.

·         Üzerimizde konumumuzu gösteren ekipmanlar, duvarlarda bu ekipmanlarla etkileşen yer belirleyiciler vardı. Böylece madene inen herkesin konumu kesin olarak bilinebiliyormuş.

·         Üzerimizde bize yarım saat ile 1 saat arası hava sağlayacak acil durum kutuları ve aydınlatma için başa da takılabilen fenerler vardı.

·         Yönlendirmelere uyarak 1.5 saatlik bir gezi yaptık.

·         Kömürün nasıl çıkarıldığı, suyun ve ıslatmanın önemi anlatıldı.

·         Tünellerin sağlamlılaştırma işlemleri örneklerle anlatıldı.

·         Bazı uzmanlarla madende olmaları sebebiyle görüşemedik.

·         Bize bir de eğitim madenleri olduğu onu gezmenin daha faydalı olacağı ancak bakımda olduğu söylendi.[*] 6331 Sayılı Kanun, 8. Madde, 7. Fıkra

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

 

Tags