Schneider Elektrik’e Teknik Gezi

 

20 Mayıs tarihinde Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Gebze Çayırova’da bulunan fabrikasına bir teknik gezi düzenlenmiştir.

İlk olarak Schneider Elektrik’in ve İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının anlatıldığı kapsamlı bir sunum yapılmıştır. Bu sunumda şirketin elektronik ortamda takip edilebilen iş izin, ramak kala kayıt, bakım-onarım ve genel raporlama sistemi tanıtılmıştır. Kullanılan risk analizi yöntemlerine değinilmiştir. Makinelerin güvenli hale getirilmesi konusunda geliştirdikleri özel çözümler anlatılmıştır.

Ardından kapsamlı bir saha gezisi yapılmıştır. Saha gezisi esnasında her birimde çalışanlarla risk analizinin ilgili sayfalarının paylaşıldığını, çalışanların İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaptıkları geri-dönüşler neticesinde yapılan iyileştirmelerin güzel örnekler olarak sunulduğunu; her birimde talimatnamelerin bulunduğunu etkilenerek gördük. Gürültü ölçümleri neticesinde çıkarılan haritalar ve benzeri her doküman büyük bir şeffaflıkla paylaşılmakta idi. Bu şeffalık ve çalışanı sürece dahil etme çok başarılı sonuç vermişti. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında gördüğümüz en etkileyici şirket idi.

Tags