İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

 
GENEL AMAÇ
 • Endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” yetiştirmeyi amaçlar.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

 •  2 yıllık ön lisans eğitimi verilecektir.
 • Yabancı dil eğitimi almak için hazırlık okumak isteyenlere, ek olarak hazırlık okumaları tavsiye edilmektedir; ancak zorunlu değildir.
 • Öğrencilere alanlarıyla ilgili  teorik ve uygulamalı  dersler verilecektir: Genel Kimya, Genel Hukuk Bilgisi, Makine ve Teçhizat, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ergonomi, İş Kazaları ve Güvenlik, İş Yerlerinde Sağlık ve Eğitimi, Yangından Korunma Yöntemleri, Acil Durum Yönetimi, Uyarı İşaretleri ve Levha standartları gibi meslek dersleri verilecektir.

 

STAJ

 • Sektörel alanda bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Programında ki her öğrenci 1. sınıftan sonra mutlaka 30 gün staj yapmak zorundadır.
 • Böylece öğrencilerimiz sektör tarafından da tanınmakta ve daha üniversiteyi bitirmeden kendi uzmanlık alanlarını belirleyerek istedikleri alanda çalışma olanağına sahip olmaktadır. 

 

İŞ OLANAKLARI

 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında gerekli teorik ve uygulamalı  bilgi ve beceriler ile donatılmış olarak,  çalışanın sağlığının korunması ve geliştirilmesi çalışmalarında aktif olarak görev alacak, çalışanın sağlıklı ve güvenli olarak iş yapmasında rol ve çaba sahibi olacaktır.
 • Bu temel ilkelere göre eğitim- öğretim alan öğrencilerimiz çalışanların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğu tüm işletmelerde, fabrikalarda, her türde üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında,  banka, otellerde, diğer turizm işletmelerinde,  insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme şansına sahiptirler.
 • Bu yeterliliklere sahip eleman ihtiyacını giderme amaçlanmaktadır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği    programı mezunlarına  6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU önemli iş fırsatları vermektedir.
 • Program mezunları, tüm kamu ve özel kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.

 

NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • Maltepe Üniversitesi’nin bu konuda gerekli her türlü imkan, kabiliyet ve yeterliliğe sahip olduğu değerlendirilmektedir. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği     Ön Lisans Programı ile ilgili olarak, Maltepe Üniversitesi’nin bünyesinde kapalı ve açık alan olarak derslik ve uygulama atölyelerinin bulunması Üniversitemizin güçlü olduğu alanlardır.
 • Üniversite-iş dünyası işbirliği, mevcut tesislerin imkanları ile güçlü öğretim kadrosu olması, ayrıca sektörle iç içe eğitim modelinin gelişmesi oldukça güçlü yönlerdir.
 • Program süresince öğrencilerin tüm teorik eğitimleri uygulamalı eğitimler ile zenginleştirilmiş olup, öğrendiklerini kapsamlı bir şekilde uygulayabilecekleri  staj gibi olanaklar da öğrenciye sağlanmaktadır.
 • Bununla birlikte öğrencilerin mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgisayar programları ve mesleki yabancı dil bilgisini en gelişmiş teknoloji ve alanında uzman eğitim kadrosu tarafından  verilmektedir.
 • Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
 • Üniversite bünyesinde bu programa destek verecek lisans programları:  Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi,  Fen- Edebiyat Fakültesi.