Akademik Personel

 


Ör. Gör. Mustafa KÖSEM

(Bölüm Bakan覺)

襤.T.Ü. Elektronik ve Haberlesme Mühendislii Bölümü’nde 1995 ve 2003 y覺llar覺nda lisans ve yüksek lisans eitimlerini tamamlad覺. u anda 襤.T.Ü. Elektronik Mühendislii Bölümü’nde doktoras覺na devam etmektedir. 11 y覺l süreyle 襤.T.Ü. Elektrik-Elektonik Fakültesi’nde arat覺rma görevlilii yapt覺. 2013 y覺l覺ndan itibaren Maltepe Üniversitesi MY.O. 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii program覺’nda Öretim Görevlisi olarak çal覺maktad覺r. 襤lgi alanlar覺 sistem teori, kaos teorisi, Lyapunov kararl覺l覺k teorisi, adi diferansiyel denklemlerin say覺sal analizi, elektrik devrelerinin parçalanarak analizi ve FPGA tasar覺m’d覺r. Çok iyi derecede Mathematica ve Matlab bilmektedir.

Ör. Gör. Dr. Meral ÇAKAR


Meral BAYRAKTAR ÇAKAR, 2008 y覺l覺nda Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümünden mezun oldu. 2011 y覺l覺nda Bülent Ecevit Üniversitesi Organik Kimya ABD’ da, yüksek lisans覺n覺 tamamlad覺. 2017 y覺l覺nda Bülent Ecevit Üniversitesi Organik Kimya ABD’ da doktoras覺n覺 tamamlad覺. 2013 y覺l覺ndan itibaren Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii Program覺’nda Öretim Görevlisi olarak çal覺maktad覺r.

Ör. Gör. Ali Kemal EYÜBOLU                                          

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Clausthal University of Technology’de Maden Mühendislii ve Malzeme Bilimi Mühendislii Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans eitimlerini tamamlad覺. Master eitiminden sonra yakla覺k 3 y覺l sanayi kurulular覺nda Ar-Ge Mühendisi ve 襤 Güvenlii Mühendisi olarak görev yapt覺. Halen doktora eitimi Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendislii Bölümü’nde madenlerde i güvenlii alan覺nda devam etmektedir.