Akademik Personel

 

Ör. Gör. Nuran KARAAAOLU

(Bölüm Bakan覺-Program Yürütücüsü)

Orta Dou Teknik Üniversitesi, 襤ktisadi ve 襤dari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1997 y覺l覺nda mezun oldu. Commercial Union Hayat Sigorta A.. (AV襤VASA)’da sigortac覺l覺k, Denizbank’ta 5 y覺l bankac覺l覺k tecrübesinin ard覺ndan 2005’te Adana Büyükehir Belediyesi Strateji Gelitirme Daire Bakanl覺覺’nda Avrupa Birlii Masas覺’ndan sorumlu olarak 3 y覺l görev ald覺. 2008 y覺l覺nda Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bankac覺l覺k ve Sigortac覺l覺k Bölümü’nde dersler vermeye balad覺. 2011 y覺l覺nda Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m Program覺’nda kadrolu öretim görevlisi olarak balad覺. Maltepe Üniversitesi Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m Ana Bilim Dal覺 Pazarlama 襤letiimi Program覺’nda 2015 y覺l覺nda yüksek lisans覺n覺 tamamlad覺. Maltepe Üniversitesi’nin kurumsal deerlendirme, kalite, stratejik plan ve öz-deerlendirme çal覺malar覺 ile ilgili komisyonlar覺nda aktif olarak görev yapmaktad覺r. 3 y覺ld覺r SHGM-YÖK Sivil Havac覺l覺k Komisyonu üyesi olarak sivil havac覺l覺k alan覺nda çal覺malarda da bulunmaktad覺r.

Ör. Gör. Ömer BAYRAKTAROLU

Marmara Üniversitesi, Grafik bölümü mezunu, pedagojik formasyona sahip. Eitimi boyunca ve sonras覺nda resim, grafik, fotoraf ve reklamc覺l覺k alanlar覺nda yar覺malara ve sergilere kat覺ld覺, birçok ödül ald覺. Uluslararas覺 reklam ajanslar覺nda sanat yönetmenlii ve kreatif direktörlük yapt覺 ve baar覺l覺 reklam kampanyalar覺na imza att覺. 25 y覺ll覺k reklamc覺. Bir dönem, aile irketinde sat覺 ve marketing konusunda da deneyimleri oldu. Üniversite bünyesinde Reklamc覺l覺a Giri, Görsel 襤letiim ve Tasar覺m, Reklam Yazarl覺覺, Yeni Medya ve 襤letiim Teknolojileri, Reklam ve Yarat覺c覺 Stratejiler, Reklam Üretimi ve Kampanyalar覺, Giriimcilik ve Küçük 襤letme Yönetimi dersleri vermektedir.

 

 

Yrd. Doç. Dr. Meltem Ç襤ÇEK

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi lisans mezuniyeti sonras覺nda Yüksek Lisans覺n覺 Bahçeehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MBA program覺nda yapm覺t覺r. Doktoras覺n覺 da Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m Program覺'nda Enstitü Birincisi olarak tamamlam覺t覺r. Çal覺ma hayat覺na 1995 y覺l覺nda eitim sektöründe balayan Çiçek, son 5 y覺l覺 Bahçeehir Üniversitesi'nde olmak üzere akademisyenlik yapm覺t覺r. Çiçek, u anda Maltepe Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. olarak Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m alan覺nda tam zamanl覺 olarak ders vermektedir. Doktora tezi; “iir Arac覺l覺覺yla Kamuoyuna 襤deolojik Mesaj Aktar覺m覺” bal覺覺 alt覺nda olan Ç襤ÇEK’in  çal覺ma alanlar覺 a覺rl覺kl覺 olarak; kültürel çal覺malar ve iletiim, kamuoyu ve propaganda, sanat-propaganda-ideoloji ve tüketim felsefesidir. Uluslararas覺 akademik çal覺malar覺n覺n yan覺 s覺ra Remzi Kitabevi'nden ç覺kan ve editörlüünü Prof. Dr. Filiz OTAY DEM襤R’in yapt覺覺, tüketim ça覺nda disiplinler aras覺 bir yakla覺mla sade yaam tarz覺 denemelerin yer ald覺覺  SADE/CE adl覺 kitapta “B襤R LOKMA, B襤R HIRKA” adl覺 bölümü yazm覺; Beta Yay覺nlar覺ndan ç覺kan ve editörlüünü Doç. Dr. Gürdal ÜLGER’in yapt覺覺 PROPAGANDA-Alg覺, 襤deoloji ve Toplum 襤nas覺na Dair 襤ncelemeler adl覺 kitapta ise Çanakkale Zaferi'nin 100. Y覺l覺na istinaden kaleme ald覺覺 "ÇANAKKALE 襤Ç襤NDE K襤M VURDU BEN襤?" adl覺 bölümle yer alm覺t覺r. Akademik çal覺malar覺n覺n yan覺nda sanatsal faaliyetlerini de sürdüren Ç襤ÇEK, iir ve müzik alan覺nda amatör çal覺malar yapmaktad覺r.