BÖLÜM İLE İLGİLİ BİLGİLER

 
HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM

Programın teorik bilgileri pratik deneyimlere dönüştürmeye dayalı eğitim içeriği, alanında eğitim almış ve sektör deneyimi bulunan uzman kadrosuna dayanmaktadır. 2011-2012 Eğitim döneminde Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan tüm bölümler gibi Programımız da mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılmasına yönelik olarak planlanan İKMEP’e (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) dahil edilmiştir. Yeni eğitim döneminde uygulanmak üzere İKMEP dahilinde ders planlarımızın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları tamamlanmış, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunabilecek  yeterlilikte düzenlenmiştir. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının amacı, bilimsel yöntemler ışığında nitelikli, mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, mesleki sorumluluk taşıyabilen, iş ahlakına sahip, değişimlere ve gelişmelere açık olan sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli gençleri yetiştirmektir.