Staj ve Uygulama Yapılan İş Yerleri

Öğrencilerimizin staj yaptıkları bazı işyerleri şunlardır: