Tan覺t覺m

 
 
Meslek Yüksekokulumuzun misyonu; evrensel boyutta toplumsal ve teknolojik ihtiyaçlar覺 göz önünde bulundurarak, çada bir eitim-öretim uygulamak ve örencilerimizi çal覺ma alanlar覺n覺n ihtiyaçlar覺na göre donan覺ml覺 bir ekilde yetitirerek, mezuniyet sonras覺 aran覺lan eleman olmalar覺n覺 salamakt覺r.
 
Yüksekokulumuz,  Maltepe Üniversitesi’ ne bal覺 olarak eitim- öretim veren 2 y覺ll覺k bir Yükseköretim Kurumu’dur. Örencilerimiz istee bal覺 olarak örenimlerinin balang覺c覺nda 1 y覺l 襤ngilizce Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 okuyabilmektedirler. 
 
Okulumuzu baar覺yla bitiren istekli örencilerimiz, DGS (Dikey Geçi S覺nav覺) ile ÖSYM taraf覺ndan devam edebilecekleri Lisans Programlar覺na kay覺t yapt覺rarak, Lisans Diplomas覺 sahibi olabilirler.
 
Meslek Yüksekokulumuzda toplam 15 gündüz eitim program覺nda Türkçe eitim verilmektedir. Örencilerimiz, Maltepe Üniversitesi akademisyenleri ve uzman öretim görevlilerimizce,  teorik ve uygulamal覺 derslerde, çal覺ma hayat覺n覺n beklentilerini  kar覺layacak ekilde ça覺n bilgi ve becerileriyle donat覺larak yetitirilmektedirler. Tüm örencilerimiz için zorunlu 30 gün staj vard覺r. Staj süresinde, okulda edindikleri bilgi ve becerileri,  i alan覺ndaki kurumlarda uygulayarak, çal覺ma hayat覺na haz覺r hale gelmektedirler. Örencilerimizin bir çou bu süreçte gösterdikleri yararl覺l覺klar覺 sayesinde fark edilen bireyler olmaktad覺rlar. Meslek sahibi olmaya yönelik nitelikli insan gücü yetitirmeyi amaçl覺yoruz.
 
Meslek Yüksekokulu’ndaki eitimlerini tamamlayan örencilerimizde görmeyi hedeflediimiz sonuçlar; ülkesini ve dünyay覺 seven, alan覺nda evrensel bilgi ve becerilerle donat覺lm覺, bilgiye ulama yollar覺n覺 bilen, ak覺lc覺, çok yönlü düünen, sorunlar覺n覺 çözme konusunda becerikli, uyumlu, dürüst, mutlu, i hayat覺nda aran覺lan uzman gençleri yetitirmi olmakt覺r.