Academic Staff

Asst. Prof. Dr. Hikmet TOSYALI
Director


Özgeçmi / Curriculum Vitae
 

Lecturer  A. Emre YÜKSEL
Adalet Program覺 Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Asst. Prof. Dr. Ahmet M. K襤Z襤ROLU
Bankac覺l覺k ve Sigortac覺l覺k Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Asst. Prof. Dr. Engin OUZAY
Bilgisayar Programc覺l覺覺  Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Akademik Web Sitesi
Asst. Prof. Dr. Demet PEKEN SÜSLÜ
Çocuk Geliimi Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Lecturer Nuran KARAAAOLU
Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m  Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Mustafa KÖSEM
襤 Sal覺覺 ve Güvenlii  Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer R覺za Gürler AKGÜN
Mimari Restorasyon Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Lecturer Hatice BOYACIOLU
Moda Tasar覺m覺 Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Lecturer Mustafa K. GERÇEKER
Radyo ve Televizyon Programc覺l覺覺  Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer  Gülay HACIOLU
Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri  Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer  Özlem ÇAPAN ÖZEREN
Sivil Hava Ulat覺rma 襤letmecilii Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Çada TURAN
Turizm ve Otel 襤letmecilii Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Esra ÇELENK
Uçak Teknolojisi Program Bakan覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Seden DÜRÜSTKAN
Adalet Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Asst. Prof. Dr. Asl覺 ÖZTOPCU
Bankac覺l覺k ve Sigortac覺l覺k Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Lecturer Gülender ÖZAKGÜN
Bankac覺l覺k ve Sigortac覺l覺k Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Abdülkadir ERDEM
Bilgisayar Programc覺l覺覺  Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer  Özlem ÖNCEL
Bilgisayar Programc覺l覺覺  Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Lecturer Didem ENEREM
Çocuk Geliimi Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Özlem  襤LKER
Çocuk Geliimi Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Yrd. Doç. Dr. Meltem Ç襤ÇEK
Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m  Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
 
Lecturer Ömer BAYRAKTAROLU
Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m  Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Dr. Meral ÇAKAR
襤 Sal覺覺 ve Güvenlii  Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Ali Kemal EYÜBOLU
襤 Sal覺覺 ve Güvenlii  Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Gizem KUBAT
襤lk ve Acil Yard覺m Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Prof. Dr. Baransel SAYGI
襤lk ve Acil Yard覺m Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer  襤smail BAOLU
Mimari Restorasyon Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Ferah ÖZMEN
Mimari Restorasyon Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Dilay KOÇOULLARI
Moda Tasar覺m覺 Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer Yelda KUBUR
Moda Tasar覺m覺 Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Lecturer Aytu AYDIN
Radyo ve Televizyon Programc覺l覺覺  Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Lecturer 襤rem ÇOBAN
Radyo ve Televizyon Programc覺l覺覺  Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
LecturerAylin KIRHAN
Radyo ve Televizyon Programc覺l覺覺  Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Asst. Prof. Dr. Belis GÜLAY
Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri  Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Lecturer Aybike ZORLU
Sivil Havac覺l覺k Kabin Hizmetleri  Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Asst. Prof. Dr. Muhittin Hasan UNCULAR
Sivil Hava Ulat覺rma 襤letmecilii Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Lecturer Levent KAYA
Sivil Hava Ulat覺rma 襤letmecilii Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Lecturer Gülsüm DEM襤R KAYA
Turizm ve Otel 襤letmecilii Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Lecturer 襤smail UZUT

Turizm ve Otel 襤letmecilii Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Levent ÇEL襤K
T覺bbi Görüntüleme Teknikleri Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Doç. Dr. M. Nuri TASALI
T覺bbi Görüntüleme Teknikleri Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Asst. Prof. Dr.  ener ODABAOLU
Uçak Teknolojisi Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
Lecturer Benan ÖZTÜRK
Uçak Teknolojisi Program覺
Özgeçmi / Curriculum Vitae
 
*S覺ralama Kriterleri: Program ad覺, Unvan覺, Soyad覺