Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr. Demet PEKEN SÜSLÜ

(Bölüm Bakan覺 / Program Yürütücüsü)

Ankara Üniversitesi, Eitimde Psikolojik Hizmeteler Bölümü’nden mezun oldu. Ayn覺 üniversitede yüksek lisans覺n覺 tamamlad覺. Maltepe Üniversitesi Psikoloji A.B.D. Geliim Psikolojisi'nde Doktora eitimini tamamlad覺.

Ör. Gör. Özlem ACA 襤LKER

2009 y覺l覺nda Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nden, yine ayn覺 y覺lda Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat覺 Bölümü’nden çift anadal derecesiyle mezun oldu. Ankara Üniversitesi Özel Eitim Anabilim Dal覺’nda yüksek lisans derecesi ald覺.  Osmangazi Üniversitesi Özel Eitim Anabilim dal覺nda  Doktora eitimi devam etmektedir. 襤lgi alanlar覺: dil ve konuma bozukluklar覺, kaynat覺rma uygulamalar覺.

 

Ör. Gör. Didem ENEREM

         (Müdür Yard覺mc覺s覺)

Maltepe Üniversitesi Okul Öncesi Öretmenlii ile Rehberlik ve Psikolojik Dan覺manl覺k bölümünden çift anadal derecesi ile mezun oldu. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dal覺 Geliim Psikolojisi bölümünde Yüksek lisans eitimi devam etmektedir.

 

Görevlendirme ile Ders Veren Öretim Elemanlar覺:

 

Yrd. Doç. Dr. Nee TAGIN

Yrd. Doç. Dr. Tosun YALÇINKAYA

Ör. Gör. Elçin GÖLBAI