Ariv

  • 16 KASIM 2017: Oyuncak Müzesini Gezdik ...

 

 

 

  • 22 Ekim 2015: Oyuncak Müzesi’ni Ziyaret

22.10.2015 tarihinde "Çocuk ve Oyun" dersi kapsam覺nda Oyuncak Müzesi'ne geziye gittik. Elenceli yolculuumuzun ard覺ndan müzeye vard覺k ve giri kattan gezmeye, incelemeye balad覺k. Daha ilk dakikalardan oyuncaklar覺n üzerindeki tarihler ilgimizi çekmiti;tarihler oldukça eskiydi. Müzede geçmiten günümüze birçok oyuncak vard覺. Oyuncaklar覺n kültürlere göre nas覺l farkl覺l覺klar gösterdiini, nas覺l gelitiini yak覺ndan görebildik ve bu bizim için çok iyi bir f覺rsat oldu. En çok dikkatimizi çeken oyuncaklar ise 1953'te 襤ngiltere'de çocuklar覺n okula götürdüü "kibrit kutusu" büyüklüündeki minik oyuncaklar oldu.Bu oyuncaklar kurala uygun olsun diye kibrit kutusu büyüklünde üretilmi ve ayn覺 ekilde kutulanm覺t覺.Bütün çocuklar覺n benzer nitelikteki oyuncaklar覺 getirip oynamalar覺 amac覺yla kibrit kutusundan üretilmi bu oyuncaklar oldukça minik ve güzeldi. Üst katlar覺 bitirdikten sonra en altta bulunan irin mi irin bir kafeye girdik. Kafe, yine müzenin konseptine uygun olarak duvarlar覺nda eski oyuncaklar bar覺nd覺r覺yordu. Bu katta sergilenen oyuncaklar yak覺n geçmie ait olduu için daha fazla ilgimizi çekti.Cin Ali'ler, tipi tip sak覺zlar, okuma fileri, önlük yakalar覺, aka yüzükleri gibi daha bir sürü malzeme ve oyuncak bizi çocukluk an覺lar覺m覺za götürdü. Kafenin bahçesinde hat覺ra fotoraf覺 çektirdikten sonra bu güzel gezimiz sona erdi.

 

 

 

  • 26 Mart 2013: Oyuncak Müzesi’ni Ziyaret

Bir An Çocuk Olmak 襤stedik

 http://myonew.maltepe.edu.tr/files/u10/Yeni%20Resim.JPGhttp://myonew.maltepe.edu.tr/files/u10/ok%C4%B1_0.JPG

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliimi Bölümü olarak “Çocuk ve Oyun” dersi kapsam覺nda oyuncaklar覺n hem tarihi hakk覺nda bilgi edinmek hem de çocukluumuza dönüp o geleneksel dokuyu hissetmek amac覺yla dünyan覺n çeitli ülkelerinden getirilen 4000’den fazla oyunca覺n sergilendii Oyuncak Müzesi’ni ziyaret ettik.

 http://myonew.maltepe.edu.tr/files/u10/foto.JPG

Müzenin giriinde bizi, eei ile Nasrettin Hoca ve s覺rt覺nda az覺k torbas覺yla Kelolan kar覺lad覺 ve kap覺dan ilk ad覺m覺m覺z覺 att覺覺m覺z andan itibaren oyuncaklar覺n müthi büyüsü bizi etkisi alt覺na ald覺. Be katl覺 bu tarihi kona覺n her bir kat覺nda, farkl覺 ülkelere ait, özelliklerine göre kategorilendirilmi onlarca oyunca覺n ve iletiim arac覺n覺n yer ald覺覺 çeitli bölümleri büyük bir zevkle inceledik. 襤ncelememizi yaparken en çok hangi ülkeden oyuncaklar覺n sergilendii, ilgimizi çeken oyuncaklar覺n hangileri olduu gibi konularla ilgili notlar覺m覺z覺 ald覺k. Oyuncaklar覺 inceledikten sonra sinema salonuna inerek eski Türk filmlerinde oyuncaklar覺n nas覺l yer ald覺覺n覺 anlatan harika bir belgesel izledik ve yüzümüzdeki tatl覺 tebessümle evlerimize da覺ld覺k.

            

  • 22 Nisan 2013: “Benimle Oynar M覺s覺n?” Etkinlii

Çocuklar Gibi endikJ

http://myonew.maltepe.edu.tr/files/u10/IMG_5621.JPGhttp://myonew.maltepe.edu.tr/files/u10/IMG_5616_0.JPG

Çocuk Geliimi Program覺 “Geliimciler Geliiyor Kulübü” olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram覺 Haftas覺 dolay覺s覺yla, çocuklarla geleneksel oyunlar覺 oynayarak birlikte olmak amac覺yla “Benimle Oynar M覺s覺n?” etkinliini düzenledik. 22 Nisan 2013 Pazartesi günü gerçekletirilen etkinliimizde, Emrullah Turanl覺 Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan örenci, öretmen ve anneleri a覺rlad覺k.

http://myonew.maltepe.edu.tr/files/u10/IMG_5631.JPGhttp://myonew.maltepe.edu.tr/files/u10/IMG_5625.JPG

Misafirlerimizi kar覺lay覺p aç覺l覺 konumas覺n覺 yapt覺ktan sonra oyun oynamak için oluturulan oyun alan覺na geçtik. Öncelikle ip atlaman覺n ve seksek oynaman覺n keyfini yaad覺k. Daha sonra ise her çocukla, bezirganba覺, istop, mendil kapmaca gibi oyunlar覺n yer ald覺覺 oyun istasyonlar覺na gidip be farkl覺 oyunu doyas覺ya oynad覺k. Oyunlar覺n ard覺ndan her çocuumuz yan覺nda bölümden iki örencimizle birlikte rüzgâra kar覺 uçurtmalar覺n覺 uçurdular. Bu tatl覺 yorgunluu yemek molas覺yla üzerimizden atmaya çal覺覺p biraz daha oyun oynad覺ktan sonra misafirlerimizi, bir daha bir araya gelmek umuduyla uurlad覺k

            http://myonew.maltepe.edu.tr/files/u10/IMG_5673.JPG  http://myonew.maltepe.edu.tr/files/u10/IMG_5872.JPG

 

  •   27 Ekim 2013: Haydi Güzel Bir Film 襤zlemeye!

Herkesin  “Benim Dünyam” Dedii Bir Dünyas覺 Olmal覺

f

Bir Pazar sabah覺 engellilere yönelik bilgimizi artt覺rmak ve bak覺 aç覺m覺z覺 geniletmek amac覺yla çok anlaml覺 bir filmi izlemek üzere örencilerimizle birlikte sinemaya gitmeye karar verdik. Seçtiimiz film, Hint yap覺m覺, ödüllü ”Black”  filminden Türkçeye uyarlanm覺 olan ve henüz iki ya覺ndayken geçirdii bir hastal覺k nedeniyle hem görme hem de iitme duyusunu kaybeden bir k覺z çocuu ile hayat覺n覺 onu eitmeye adayan öretmeninin mücadelesi anlatan “Benim Dünyam” filmiydi. Film sonras覺nda asl覺nda “imkâns覺z”覺n san覺ld覺覺 kadar da imkâns覺z olmad覺覺n覺,  eitimin doru yap覺ld覺覺 takdirde ne kadar etkili olabileceini ve bir insan覺n hayat覺n覺 olumlu yönde ne kadar çok deitirebileceini gördük. Sonras覺nda böyle anlaml覺 baka filmlerin yap覺lmas覺 temennisiyle, eitimin gücüne daha çok inanan öretmen adaylar覺 olarak evlerimize da覺ld覺k.

 

  •   3 Kas覺m 2013: Çocuk Resimlerini Yorumlama Semineri

Acaba Çocuum Neden Böyle Bir Resim Çizdi?

1420488_10200152204166645_355382487_n1420387_10200152211606831_274773953_n

Çocuklar覺n yapt覺覺 resimler, asl覺nda onlar覺n iç dünyalar覺yla ilgili çok önemli ipuçlar覺 sunmaktad覺r. Bir çocuun yapt覺覺 resimlere bakarak çocuun geliim özellikleri ve duygudurumuna ilikin yorumlar yap覺labilmektedir. Biz de çocuk geliimciler olarak bu konuyla ilgili var olan bilgilerimizi tazelemek ve yeni bilgiler edinmek amac覺yla “Çocuk Resimlerini Yorumlama Yöntemleri ve Resim Analizi” bal覺kl覺 bir seminere kat覺ld覺k. Seminerde çocuk resimlerindeki öelerin hangi anlamlar ta覺d覺覺n覺 ve bu öelerin çocuun geliimi aç覺s覺ndan nas覺l deerlendirilmesi gerektiini örendik. Seminer sonras覺nda kat覺l覺m belgelerimizi alarak baka seminerlerde bulumak umuduyla ayr覺ld覺k.

 

  • 23 Kas覺m 2013:Çocuk Geliimciler Bilginin Peinde

襤stanbul Okul Öncesi Semineri

襤kinci s覺n覺f örencilerimizle birlikte 23 Kas覺m 2013 Cumartesi günü, “Kaynat覺rma Eitimi” dersindeki bilgilerimizi pekitirmek ve deien “Yeni Okul Öncesi Eitim Program覺” hakk覺nda bilgi sahibi olmak amac覺yla düzenlenen bir seminere kat覺ld覺k. Anlat覺lanlar覺 dikkatle ve istekle dinleyip seminer bittiinde kat覺l覺m belgelerimizi alarak bilginin izini sürmekten ald覺覺m覺z keyifle evlerimize da覺ld覺k.

 

 

Çocuk Geliimi Program覺 Örencilerinin Oyuncak Müzesi Ziyareti

 

Çocuk Geliimi Program覺 2.s覺n覺f örencileri olarak bu sene program覺m覺zda yer alan “Çocuk ve Oyun” dersimiz kapsam覺nda Ör. Gör. Sn. Demet PEKEN SÜSLÜ ile 23.10.2014 tarihinde Sunay AKIN’覺n kendi imkânlar覺yla kurmu olduu Oyuncak Müzesi’ni ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnas覺nda tarihimize yön veren birçok oyuncakla kar覺lat覺k ve bu oyuncaklar覺n bulunduklar覺 kültür ve tarihin özelliklerini yans覺tt覺覺n覺 gördük. Gezimizin sonlar覺na doru Sunay AKIN bizleri atölyesine davet edip k覺sa bir konuma yapt覺. Bize göstermi olduu samimiyet için Sn. Sunay AKIN’a teekkür ederiz.

 

Çocuk Geliimi Program覺 ad覺na 2. s覺n覺f örencileri,

                                                                          Gönül TURAN

                                                                            Merve YE襤LYURT

                                                                             Hayrunnisa BUDAK