DUYURULAR- HABERLER

BLM 襤LE 襤LG襤L襤 B襤LG襤LER

 
ÇOCUK GEL襤襤M襤
 

Çocuk Geliimi Program覺’n覺n amac覺; deien bilim, teknoloji, eitim ve sal覺k gereksinimleri dorultusunda, 0-18 ya aras覺 normal geliim gösteren ve/veya özel gereksinimli çocuk ve gençlerin geliimi ve eitimi konusunda ara eleman yetitirmektir. Bu program覺, lise mezunu tüm örenciler tercih edebilmektedir.

 Program, kuramsal ve uygulamal覺 derslerden olumakta ve örenciler toplam 120 AKTS kredisi ile mezun olmaktad覺rlar.  Al覺nan derslerin yan覺 s覺ra örenciler, üçüncü ve dördüncü yar覺y覺llarda resmi ve özel okul öncesi eitim kurumlar覺, anas覺n覺flar覺, özel eitim okullar覺 ile özel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde staj yapmaktad覺rlar.

Programdan mezun olan örenciler, Milli Eitim Bakanl覺覺’na bal覺 özel ve resmi okullar覺n okul öncesi eitim merkezleri, anas覺n覺flar覺, çocuk yuvalar覺 ve kreler, çocuk sal覺覺 merkezleri, çocuk kliniklerinin oyun odalar覺, özel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çal覺abilmektedirler. Ayr覺ca örenciler Dikey Geçi S覺nav覺 (DGS) ile gerekli koullar覺 salad覺klar覺nda “Çocuk Geliimi” ve “Okul Öncesi Öretmenlii” lisans programlar覺na geçi yapabilmektedirler.