B繹l羹m

 

NEDEN 襤LK VE AC襤L YARDIM PROGRAMI ?

 

襤LK VE AC襤L YARDIM PROGRAMI  HAKKINDA GENEL B襤LG襤

襤lk ve Acil Yard覺m Program覺, hastane öncesi acil sal覺k hizmetlerinde, sal覺k sorunlar覺n覺 en iyi ekilde saptay覺p çözebilecek yeterlilie ulam覺, hasta ve yaral覺lara temel ve ileri yaam destei verebilen, her türlü sistem travmas覺n覺 tan覺y覺p uygun acil yakla覺m覺 yapabilen; ilk müdahaleleri yap覺lm覺 hasta ya da yaral覺lar覺n ambulansla güvenli bir ekilde hastanelere ulamas覺n覺 salayan, ekiple ibirlii içinde çal覺abilen nitelikli sal覺k teknikeri yetitirmek amac覺 ile kurulmutur.Bu programa, ÖSYM s覺nav覺nda yeterli YGS-2 puan覺 alm覺 adaylar; Sal覺k Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan örenciler (Ortaöretim Baar覺 Puanlar覺 esas al覺narak ve s覺navs覺z olarak)  girebilmektedirler. Program覺n eitim süresi 2 y覺ld覺r.

襤lk ve Acil Yard覺m bölümünde örenciler, önce temel t覺p bilimlerinin kendileri ile ilgili bölümlerinden, mesleklerine uygun younlukta temel eitim al覺rlar. Örencilerimiz, bu salam alt yap覺 üzerine, as覺l mesleki ve teknik derslerini alarak eitimlerini sürdürürler. Bunun yan覺 s覺ra, eitimleri ve stajlar覺 s覺ras覺nda, okulda ve örendiklerini uygularken, gerekli sistemlerin kullan覺m ve uygulamalar覺n覺n gerektirdii i güvenlii ilkelerini de en iyi ekilde kavramaktad覺r.

 

AKADEM襤K ORTAM VE ÖRET襤M ÜYELER襤M襤Z

Dersler ve uygulamalar覺m覺z üniversitemizin kütüphane, derslikler ve hastane gibi olanaklar覺ndan tam olarak yararlanmakta, modern eitim olanaklar覺na (ak覺ll覺 tahta, bilgisayarlar vs) sahip s覺n覺flarda, kendi alanlar覺nda yetkin öretim üyelerince yetitirilmektedirler. 

 

襤LK VE AC襤L YARDIM TEKN襤KER襤 ÇALIMA ALANLARI VE 襤 BULMA OLANAKLARI

Bu bölümden mezun olanlar,ön lisans diplomas覺 alarak “襤lk ve Acil Yard覺m Teknikeri” unvan覺n覺 al覺rlar ve112 acil yard覺m istasyonlar覺, 112 komuta kontrol merkezleri, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde ve ambulans hizmetlerinde, h覺z覺r acil servislerinde tekniker olarak çal覺abilirler.Bugün ülkemizde sal覺k sektörünün öneminin artmas覺na paralel olarak aç覺lan hastane, ambulans hizmetleri ve h覺z覺r acil servislerinin say覺s覺 da artmaktad覺r.Sal覺k Bakanl覺覺’n覺n yay覺mlad覺覺 acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlar覺n覺n çal覺t覺r覺lmas覺n覺 koul koyan tan覺mlar ve yasal maddeler mevcuttur.Kamu sektöründe özellikle 112 merkez ve istasyonlar覺nda birincil i gücünü olutururlar.Son y覺llarda özel sal覺k sektörü de ilk ve acil yard覺m teknikerlerinin i kalite ve verimliliinin fark覺na vararak acil sal覺k hizmetlerinde ambulanslarda olmazsa olmaz sal覺k personeli olarak istihdam etmektedir.Ayr覺ca ilk ve acil yard覺m hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda (belediyeler bünyesinde itfaiyelerin arama kurtarma birimleri, özel ambulanslar, özel hastaneler, özel irketler, spor kar覺lamalar覺, havaalanlar覺, cankurtaranl覺k eitimi almalar覺 halinde plajlar ve havuzlar) çal覺abilmektedirler.

NEDEN BU BÖLÜMÜ SEÇMEL襤Y襤M?

Yukarda özetlenen çal覺ma olanaklar覺 yan覺nda, meslek eleman覺 olarak ie balayan mezunlar覺m覺z, baar覺 durumlar覺na göre, çal覺t覺klar覺 kurum ve kurulularda yönetim kademelerinde de yer alabilir. Konusu ile ilgili yeterli deneyimlerinin olmas覺 ve kendilerini gelitirmi ve yetitirmi olmalar覺, daha iyi ücretlerle daha iyi iler edinme olanaklar覺na kavumalar覺na yard覺mc覺 olacakt覺r.

 

 

 

GEÇ襤 YAPILAB襤LECEK L襤SANS PROGRAMLARI

Ayr覺ca, 襤lk ve Acil Yard覺m önlisans program覺n覺 baar覺 ile bitirenler,  ÖSYM taraf覺ndan yap覺lan Dikey Geçi S覺nav覺nda (DGS) baar覺l覺 olduklar覺 takdirde, “Acil Yard覺m ve Afet Yönetimi” “Hemirelik” ve “Hemirelik ve Sal覺k Hizmetleri” lisans programlar覺na kontenjan dahilinde dikey geçi yapabilirler.

 

DAHA FAZLA B襤LG襤 襤Ç襤N…

Bölümümüzün öretim program覺na ve ders içeriklerine ulaabileceiniz web adresimiz öyledir: http://myo.maltepe.edu.tr/ilkyardim

 

 

襤letiim Bilgileri:

Adres: T.C. Maltepe Üniversitesi, Marmara Eitim Köyü,

           Meslek Yüksekokulu (Aç覺khava Tiyatrosu)

           34857 Maltepe/襤stanbul

Tel    : (216) 626 10 50     Dahili: 2291

Fax  : (216) 626 11 58

e-mail : [email protected]