Akademik Personel

 

Ör. Gör. Çada TURAN

(Bölüm Bakan覺-Program Yürütücüsü)

2000 y覺l覺nda Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel 襤letmecilii bölümünde lisans 2006 y覺l覺nda Maltepe Üniversitesi 襤letme (MBA)  dal覺nda yüksek lisans eitimini tamamlad覺. Doktora eitimi Gebze Teknik Üniversitesin'de 襤letme alan覺nda devam etmektedir. 2002 y覺l覺ndan beri Maltepe Üniversitesinde görev yapmakta ve Genel Turizm, Yiyecek 襤çecek 襤letmecilii, Turizm Mevzuat覺, Veri Taban覺 Yönetim Sistemleri, 襤nternet Programc覺l覺覺 derslerini vermektedir.
Ör. Gör. 襤smail UZUT
 
Akdeniz Üniversitesi Turizm 襤letmecilii ve Otelcilik Yüksekokulundan 2008 y覺l覺nda lisans derecesinde mezun oldu, lisans süresinde eitimine 1 yar覺y覺l ATEITH Üniversitesinde Erasmus deiim örencisi olarak devam etti. Halen Akdeniz Üniversitesi Turizm 襤letmecilii ve Otelcilik A.B.D.’da Yüksek Lisans eitimine devam etmektedir. Eitim süresi boyunca yurt içinde ve yurt d覺覺nda birçok konaklama iletmesinde ön büro, yiyecek içecek, kat hizmetleri departmanlar覺nda görev almakla birlikte konaklama iletmelerinde gece operasyonlar覺nda aktif olarak görev yapm覺t覺r. Halen Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda, Otel Lokanta ve ikram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel 襤letmecilii program覺nda öretim görevlisi olarak çal覺maktad覺r
 Ör. Gör. Gülsüm DEM襤R

2008 y覺ll覺nda Afyon Kocatepe Üniversitesi 襤letme bölümünden mezun oldu. 2008-2010 y覺llar覺 aras覺nda Anadolu Üniversitesi 襤letme Fakültesi’nde iletme lisans eitimine devam etti. 2008-2012 eitim öretim dönemlerinde Bal覺kesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde Konaklama 襤letmecilii bölümünde eitim gördü. 2009 y覺l覺 yaz döneminde Antalya Amara Beach Resort’ da, 2010 y覺l覺 yaz döneminde Almanya Hotel Alter Speicher’ de, 2011 y覺l覺 yaz döneminde Antalya Kamelya World Otel’ de çal覺t覺. 2012 y覺l覺nda Bal覺kesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm 襤letmecilii ve Otelcilik Ana Bilim Dal覺’nda Yüksek Lisans eitimine balad覺. 2013-2014 eitim öretim dönemlerinde Savant City Dil Okulu’ nda 襤ngilizce Öretmenlii yapt覺. 2014 y覺l覺nda Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eitimi ald覺. 2015 y覺l覺 itibariyle Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda, Otel Lokanta ve ikram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel 襤letmecilii program覺nda öretim görevlisi olarak çal覺maktad覺r.