Akademik Personel

 

Yrd. Doç. Dr. Engin OUZAY 
 

(Bölüm Bakan覺-Program Yürütücüsü)

Dou Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendislii bölümünden 1999 y覺l覺nda mezun olduktan sonra ayn覺 y覺l Maltepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarl覺k Fakültesinde Arat覺rma Görevlisi olarak çal覺maya balad覺.  2002 y覺l覺nda ilk yüksek lisans eitimi olan 襤letme Yüksek Lisans(MBA); 2007 y覺l覺nda da ikinci yüksek lisans eitimi olan Bilgisayar Yüksek Lisans program覺n覺 bitirdi. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendislii Doktora program覺nda 2008 y覺l覺nda balad覺覺 doktora eitimini ise "Veri Madencilii ile Gelitirilen Bir Ak覺ll覺 Buzdolab覺 ve Market Sepet Analizi Sistemi" konusundaki tezi ile 2013 y覺l覺n覺n haziran ay覺nda baar覺 tamamlam覺t覺r. Kas覺m 2015 tarihinden itibaren Bilgisayar Programc覺l覺覺 Bölüm Bakanl覺覺 görevini yürütmektedir.

Ör. Gör. Abdulkadir ERDEM

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliinde Yüksek Lisans覺n覺 bitirdikten(1984) sonra 14 y覺l Yap覺 Kredi Bankas覺 Sistem Gelitirme Bölümünde yaz覺l覺m gelitirmi olup, kurulduundan(2002-2003) itibaren 13 y覺l 5 ay süre ile Bilgisayar Programc覺l覺覺 Bölüm Bakanl覺覺n覺 yapm覺t覺r.

Ayn覺 zamanda, Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendislii Bölümünde “Doktora Program覺” na tez aamas覺nda devam etmektedir.

Ör. Gör. Özlem ÖNCEL GÜNE

(Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yard覺mc覺s覺)

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendislii bölümü mezunu. Mezun olduktan sonra ayn覺 üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde 襤letme Yönetimi (MBA) yüksek lisans覺n覺 tamamlad覺. Arel Üniversitesinde 襤letme Yönetimi alan覺nda doktora çal覺mas覺n覺 2017 tarihinde tamamlam覺t覺r.