Akademik Personel

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet M. K襤Z襤ROLU

1981 y覺l覺nda Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1981-2007 y覺llar覺 aras覺nda Deniz Kuvvetlerinin harp gemileri ile büyük karargahlar覺nda kurmay ve komutanl覺k görevlerinde bulundu. Halen uzak yol kaptanl覺覺n覺n yan覺s覺ra "Uluslararas覺 襤likiler ve 襤letme" dallar覺nda yüksek lisans derecelerine sahip olup Endüstri 襤likileri ve Çal覺ma Ekonomisi dal覺nda doktora derecesine sahiptir.

Yrd. Doç. Dr. Asl覺 ÖZTOPÇU

 

Anadolu Üniversitesi 襤letme Fakültesi lisans, Osmangazi Üniversitesi 襤letme Yüksek lisans mezunudur. Doktora derecesini Maltepe Üniversitesinde alm覺t覺r. 襤letme, pazarlama ve iktisat alan覺nda dersler vermektedir. Çal覺ma alan覺 davran覺sal iktisat, kalk覺nma ve iktisat teorisidir.

 

Ör. Gör.
Gülender ÖZAKGÜN

1972 y覺l覺nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 襤letme Bölümünden mezun oldu.1973 y覺l覺nda  A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Muhasebe ve 襤letme 襤ktisad覺 Kürsüsü Pazarlama Lisansüstü program覺n覺 bitirdi.1973-2001 y覺llar覺 aras覺nda T.C Ziraat Bankas覺 Genel Müdürlüü Organizasyon ve Metot Ba Uzman覺, Kurumsal Bankac覺l覺k Yöneticisi görevlerinde bulundu  ve Dünya Bankas覺 Projelerinde  çal覺t覺.Halen MYO bünyesinde Finans, Bankac覺l覺k-Sigortac覺l覺k dersleri vermektedir.