B繹l羹m Hakk覺nda

ADALET BÖLÜMÜ HAKKINDA GENEL B襤LG襤LER

 

 

Adalet Bölümü örencileri, Ör.Gör. Gözde Zeytin eliinde Kartal-Anadolu Adalet Saray覺'na, binan覺n aç覺ld覺覺 hafta bir eitim ziyareti yapm覺lar ve Çocuk Mahkemesi'nde bir yap覺lan bir durumay覺 izlemilerdir.

 

 

 

 

Bölümümüz ikinci s覺n覺f örencileri, Ceza Usul Hukuku ve Adalet Psikolojisi derslerinde anlat覺lan konulardan bir k覺sm覺n覺n uygulamas覺n覺n görülmesi amac覺yla 9 Nisan 2014 tarihinde Ör.Gör. Ahmet Emre Yüksel ve Ör.Gör.Gözde Zeytin eliinde Adli T覺p Kurumu'na yap覺lan bir eitim gezisinde.
 

 

Adalet Bölümü, öncelikli olarak, adalet tekilat覺nda (mahkemelerde, icra müdürlüklerinde ve dier adli birimlerde) adalet hizmetlerini yürütecek olan profesyonel meslek elemanlar覺n覺 yetitirmek amac覺yla kurulmutur. Bölümümüzden mezun olanlar adalet tekilat覺n覺n çeitli birimlerinde aa覺daki görevleri yapmak üzere atanmaya adayd覺rlar:

-        Mahkeme Yaz覺 襤leri Müdürlüü ve Yard覺mc覺l覺覺

-        襤cra Müdürlüü ve Yard覺mc覺l覺覺

-        Zab覺t Kâtiplii

-         Mübairlik

Ayr覺ca, ceza infaz kurumlar覺nda Ceza 襤nfaz Memuru olarak görev yapabilmektedirler.

Bölümümüz mezunlar覺, özel sektörde, avukatl覺k bürolar覺nda avukat yard覺mc覺s覺 veya takip eleman覺 olarak da çal覺abilmektedirler.

Bölümde okutulan dersler aras覺nda, hukuk alan覺nda teorik bilgiler vermeyi amaçlayan Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Anayasa Hukuku ve Ceza Hukuku gibi derslerin yan覺 s覺ra, Medeni Usul Hukuku ve Kalem Mevzuat覺 gibi hukuk uygulamas覺na yönelik dersler de mevcuttur. Ayr覺ca, Klavye Kullan覺m覺 gibi derslerle, meslein gerektirdii pratik beceriler de kazand覺r覺lmaktad覺r.

Örencilerimiz, 30 igünü staj görmek suretiyle, hem hukuk uygulamas覺n覺 görmekte ve hem de gelecekteki kariyerlerinde çok önemli olacak mesleki balant覺lar覺 daha örencilik y覺llar覺nda kurabilme imkân覺na sahip olmaktad覺rlar.

Mezunlar覺m覺z, arzu ettikleri takdirde, ÖSYM’nin yapm覺 olduu Dikey Geçi S覺nav覺na (DGS) girerek Hukuk Fakültelerine geçi imkân覺na sahip olabilmektedirler. Mezunlar覺m覺z覺n, bu s覺navda baar覺l覺 olarak Hukuk Fakültelerinden birine geçi yapmalar覺 durumda, bölümümüzde alm覺 olduklar覺 derslerin Hukuk Fakültesinde alacaklar覺 dersler ile örtümesi halinde, bu derslerden muaf olabilmektedirler.

Meslek liselerinin Adalet ve Zab覺t Kâtiplii bölümlerinden mezun olan örenciler, s覺navs覺z olarak bölümümüze kay覺t yapt覺rma hakk覺na sahiptirler.

Bölümümüz, akademik kaliteden taviz vermeden bu alanda gerekli olacak mesleki bilgi ve beceriyi kazand覺rarak ve mezuniyet sonras覺nda geni bir meslek yelpazesi sunarak, hukuk alan覺nda çal覺mak isteyen örenci adaylar覺n覺n kariyer hedeflerinin gerçeklemesine katk覺da bulunmaktad覺r.