BLM 襤LE 襤LG襤L襤 B襤LG襤LER

 
ADALET
 
  • Bölümümüz, akademik kaliteden taviz vermeden bu alanda gerekli olacak mesleki bilgi ve beceriyi kazand覺rarak ve mezuniyet sonras覺nda geni bir meslek yelpazesi sunarak, hukuk alan覺nda çal覺mak isteyen örenci adaylar覺n覺n kariyer hedeflerinin gerçeklemesine katk覺da bulunmaktad覺r.
  • Bölümümüzden mezun olanlar adalet tekilat覺n覺n çeitli birimlerinde görev yapmak üzere atanmaya adayd覺rlar